KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace

Kanalizace

Wavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizace

Wavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizace
Publikováno: 27.4.2015

Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla nové kanalizační potrubí Wavin Acaro PP SN 12. Předností systému, který je vyroben z polypropylenu, je mimořádná odolnost, maximální těsnost a životnost více než 100 let....

Celý článek zde

Ludgeřovice jsou téměř kompletně napojeny na splaškovou kanalizaci

Publikováno: 25.3.2015

Zástupci sdružení společností HOCHTIEF CZ, EUROVIA CS a VOKD dnes slavnostně předali objednateli, obci Ludgeřovice, nově vybudovanou splaškovou kanalizační síť. ...

Celý článek zde

Projekt Horní pomoraví II slavnostně odstartoval

Publikováno: 25.6.2014

Poklepem pěti základních kamenů symbolizujících zapojení pěti měst do největší investiční akce svého druhu v regionu odstartoval projekt Horní Pomoraví II. Rekonstrukce a výstavby kanalizační sítě na Šumpersku potrvají do podzimu příštího roku a náklady přesáhnou 1,5 miliardy korun, z čehož většinu pokryje dotace Evropské unie, která poskytne 1,2 miliardy. Projekt zásadně pomůže ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod horního povodí řek...

Celý článek zde

Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

Publikováno: 6.6.2014

Slavnostním přestřižením pásky byly dnes dokončeny práce na odkanalizování dvou částí města Letohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační soustava těchto dvou městských částí byla svedena do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.  ...

Celý článek zde

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci

Publikováno: 18.9.2013, Aktualizováno: 26.9.2013 09:53

Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně s pěti čerpacími stanicemi, napojenými na kanalizační síť výtlačnými řadami. Ty jsou nezbytné pro dopravu znečištěných odpadních vod směrem k čistírně. Investorem díla byl městys Brodek u Přerova a celkové náklady dosáhly téměř 145 milionů korun včetně DPH. Dílo bylo financováno z prostředků Evropské unie, Státního fondu pro živ...

Celý článek zde

Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Řeka Metuje bude zase o něco čistější
Publikováno: 16.9.2013

Téměř na den přesně se po dvou letech sešli na čistírně odpadních vod v Náchodě – Bražci zástupci investora, zhotovitele a dalších partnerů projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“, tentokráte však již při slavnostním předání projektu. ...

Celý článek zde

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?
Publikováno: 2.10.2012

K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení či vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením. Nejdříve však musíme znát krizová místa dané kanalizační sítě. V tomto článku uvedeme několik nejčastějších poruch na kanalizaci, se kterými se provozovatel může setkat....

Celý článek zde

Na kanalizaci a čistírnu v Brodku u Přerova přispěje EU

Publikováno: 19.3.2012

Dne 15. 3. 2012 byla slavnostně zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Brodku u Přerova a v místní části Luková. Investorem stavby je obec Brodek u Přerova. Celkové náklady na realizaci kanalizace a čistírny jsou 142 mil. Kč včetně DPH, přičemž 85 % uznatelných nákladů uhradí dotace Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a 5 % uhradí český stát prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí. Zbylé ...

Celý článek zde

EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Publikováno: 29.8.2011

Odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby města Dolní Poustevna a části Horní Poustevna vyřeší výstavba nové kanalizace. Všechny splaškové a odpadní vody z těchto lokalit budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, která vznikne v Dolní Poustevně....

Celý článek zde

Nový vůz monitoruje kanalizaci na Moravě

Publikováno: 13.6.2011

Vyhledávání poruch na kanalizacích a jejich oprava bude od nynějška mnohem jednodušší. Prostějovská společnost INSTA CZ má k dispozici vozidlo, které bude monitorovat prováděné a dokončované kanalizace na Moravě. Monitorovací vůz bude také vyhledávat poruchy na kanalizacích provozovaných touto společností. Nová technika je určena pro úsek vodárenství a stavební výrobu....

Celý článek zde

Startuje velký vodohospodářský projekt v Ivančicích

Publikováno: 12.1.2011

Dnes byla zástupci investora, kterým je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, a zhotovitele - OHL ŽS, a.s. - slavnostně podepsána smlouva o realizaci projektu „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Odstartoval tak jeden z největších vodohospodářských projektů nejen v regionu, ale i v celé České republice....

Celý článek zde

Nové štoly pod Táborem

Nové štoly pod Táborem
Publikováno: 9.12.2010

Posledního listopadu ukončila bývalá starostka města Ing. Hana Randová stavbu, která napravila stav kanalizační soustavy v táborské aglomeraci. Ražbu dvou nejhlubších spadišť a téměř půl kilometru nových štol prováděli pracovníci střediska kanalizace divize 1 pod vedením Jiřího Nováka. I když práce mohli zahájit až s tříměsíčním zpožděním, dílo předali včas. Za divizi 1 jim za to poděkoval náměstek Ing. Emil Konopásek....

Celý článek zde

Štola v Táboře je zkolaudována

Publikováno: 30.11.2010, Aktualizováno: 1.12.2010 08:56

Dnes byla slavnostně zakončena první část projektu „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, a to Stavba I - Štola. Ta převádí část průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí, které až dosud přitékaly na kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké. Zároveň díky štole vznikl nový retenční prostor pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem 4 19...

Celý článek zde

Čistá Berounka vyčistí vody Staré řeky

Čistá Berounka vyčistí vody Staré řeky
Publikováno: 5.11.2010

Tým Ing. Miroslava Kšíra z divize 1 zahájil v září práce na projektu C druhé etapy akce Čistá Berounka. V následujících dvou letech bude řídit dostavbu a rekonstrukci kanalizace ve městě Blovice včetně intenzifikace čistírny odpadních vod. Třetinový podíl ve sdružení připadá společnosti EUROVIA CS, která dostaví vodovodní a kanalizační síť v rokycanské části Borek....

Celý článek zde

Kanalizace a její čištění

Publikováno: 18.10.2010

Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do čistírny odpadních vod. Případně přímo do recipientu, což je útvar, který slouží k dočištění odpadních vod....

Celý článek zde

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace

Publikováno: 18.10.2010

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod....

Celý článek zde

Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena

Publikováno: 27.1.2010

Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Středočeském kraji. Součástí projektu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, je také výstavba nové mechanicko-biologické čističky odpadních vod....

Celý článek zde

Kombinace technologií ražby v projektu Labe - Loučná

Publikováno: 6.10.2009

Staronovou metodu kombinace technologií protlačování a klasického štítování uplatnil INGSTAV Brno během realizace protlaků ražené kanalizace v pardubických lokalitách Fáblovka a Polabiny. Jde o součást ekologického projektu Labe - Loučná....

Celý článek zde

Rychlý postup na Ostravici a v Nové Vsi

Rychlý postup na Ostravici a v Nové Vsi
Publikováno: 5.10.2009

Přibližně 60 procent nové tlakové kanalizace již bylo letos realizováno v městské části Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves a v obci Ostravice, kde současně pokračuje výstavba čistírny odpadních vod....

Celý článek zde

V Karviné finišuje výstavba nové kanalizace

V Karviné finišuje výstavba nové kanalizace
Publikováno: 2.10.2009

Zhruba pět procent z celkového objemu plánovaných prací zbývá dokončit v rámci projektu Rozšíření kanalizačního systému města Karviné. Rozsáhlou vodohospodářskou zakázku v přibližné hodnotě 1,2 miliardy korun tvoří deset dílčích staveb. Realizace byla svěřena dodavatelskému konsorciu v čele se společností TCHAS, partnery ve sdružení jsou fi rmy OHL ŽS a VOKD....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (251x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (90x)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (85x)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...
Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (1 b.)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google