KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

Publikováno: 6.6.2014
Rubrika: Kanalizace

Slavnostním přestřižením pásky byly dnes dokončeny práce na odkanalizování dvou částí města Letohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační soustava těchto dvou městských částí byla svedena do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.  

Stavbaři společnosti HOCHTIEF CZ realizovali v obou částech Letohradu gravitační a výtlačná potrubí. V gravitačním potrubí odtéká odpadní voda přirozeně po spádu potrubí, ve výtlačném se odpadní voda shromažďuje v akumulačním prostoru a následně je po naplnění přečerpána do nejbližšího gravitačního potrubí nebo přímo do veřejné kanalizace.

Gravitační část na prostředních Kunčicích čítá pět páteřních či samostatných stok, do kterých bylo dále napojeno devět podružných stok. Celková délka vybudovaného gravitačního potrubí s vnitřním průměrem 300 milimetrů (DN 300) činí 2,9 kilometru. V lokalitě prostředních Kunčic bylo zřízeno celkově 99 přípojných míst.    

Na horních Kunčicích se gravitační část skládá z hlavní stoky o rozměru DN 300 a jedné připojené stoky o dimenzi DN 250. Celková délka vybudovaného gravitačního potrubí je 350 metrů. Na gravitační části bylo vysazeno 13 odbočných tvarovek k nemovitostem a osm odbočných tvarovek k dešťovým vpustím. Celková délka výtlačného řádu čítá téměř 0,89 kilometru.

Projekt s názvem „Kanalizace Letohrad – Kunčice“ byl zahájen 29. 4. 2013 a úspěšně dokončen o rok později, 24. 4. 2014. Celkové náklady celé stavby dosáhly částky cca 31,5 miliónů korun bez DPH a byly spolufinancovány z operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a z vlastních zdrojů města Letohrad. Na nově vybudovanou kanalizaci se napojí 137 obyvatel ve 43 rodinných domech.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (217x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (63x)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Průzkum a technická analýza stokových sítí (50x)
V současné době je v České republice celková délka kanalizační sítě přes 37.000 km a celková délka kanalizačních přípoje...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google