KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Publikováno: 16.9.2013
Rubrika: Kanalizace, ČOV

Téměř na den přesně se po dvou letech sešli na čistírně odpadních vod v Náchodě – Bražci zástupci investora, zhotovitele a dalších partnerů projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“, tentokráte však již při slavnostním předání projektu. 

Celý projekt „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“ sestával z dostavby kanalizační  sítě v částech měst Náchoda, Hronova a městyse Velké Poříčí, které doposud nebyly napojeny na centrální kanalizační sběrač ukončený na stávající  čistírně odpadních  vod. Nově bylo vybudováno 36 kanalizačních přípojek, což umožnilo napojení 401 EO (ekvivalentních obyvatel) a snížení počtu volných vyústí. Současně s dostavbou kanalizační sítě proběhla také generální rekonstrukce a modernizace stávající čistírny odpadních vod. „Přestože při rekonstrukci ČOV došlo ke snížení její kapacity z 66.000 EO na 46.000 EO, čistírna disponuje dostatečnou rezervou, která do budoucna umožní napojit další lokality, například Zbečník, Žďárky, Jizbice, Vysokov, Lipí a umožní rozvoj stavebních a průmyslových ploch ve městech Náchod a Hronov“, shrnul projekt Ing. Dušan Tér, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. „Po dokončené rekonstrukci ČOV se výrazným způsobem zlepšila kvalita vody vypouštěné do řeky Metuje. Použité moderní technologie významně zredukovaly množství celkového dusíku a fosforu ve vypouštěných vodách. Podařilo se také nezanedbatelným způsobem snížit energetickou náročnost provozu ČOV, především pak využitím bioplynu, který vzniká při provozování ČOV, pro vytápění a výrobu elektrické energie“, doplnil Tér.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly výše 204,6 mil. Kč. Částkou 138,5 mil. Kč poskytl Operační program životní prostředí, 66,1 mil. Kč potom uhradila společnost Vodovody a kanalizace Náchod z vlastních zdrojů.  Stavební práce na novostavbě kanalizace byly zahájeny 10. února 2011 a na rekonstrukci ČOV potom 11. července 2011. Dokončení celého projektu proběhlo v závěru dubna letošního roku. V současné době probíhá zkušební provoz, který bude vyhodnocen a ukončen v průběhu roku 2014.

Přípravou projektové dokumentace byly pověřeny společnost HYDROPROJEKT CZ a.s. a K&H KINETIC a.s. Koordinátorem projektu byly společnosti DABONA s. r. o. a VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., technický dozor investora vykonávala společnost Garnets Consulting a. s., Ústí nad Labem. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala společnost VCES a.s.

„Rekonstrukce ČOV byla realizována za plného provozu, vždy s vyřazením jedné ze dvou linek. V průběhu přepojování objektů došlo ke krátkodobému vyřazení procesu čištění“, přiblížil průběh stavebních prací obchodní manažer společnosti VCES a.s. Ing. Tomáš Kouba. „Nasazením zvýšených pracovních kapacit a precizním plánováním se podařilo nejenom zkrátit čas odstávek, ale také snížit jejich počet. Díky tomu a také díky dobré spolupráci s našimi subdodavateli byly dopady na životní prostředí minimalizovány na nejnižší možnou míru“, uzavřel Kouba.

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. do budoucna připravuje další projekty, které zvýší čistotu vod v recipientu řeky Metuje. K nim patří dostavba kanalizace v Teplicích nad Metují, v obcích Zbečník a  Spy, uvažována je dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV v Meziměstí. Kromě toho se společnost spolupodílí na přípravě výstavby kanalizací v obcích, které společnost VAK Náchod zásobuje pitnou vodou. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV NáchodNáchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (199x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (44x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (40x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.