KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Hlavní zpráva

Předseda vlády zahájil výstavbu rekreačního přístavu Veselí nad Moravou

Předseda vlády zahájil výstavbu rekreačního přístavu Veselí nad Moravou
Publikováno: 13.2.2020

Předseda vlády Andrej Babiš a ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů dne 21.1.2020 zahájili práce na stavbě rekreačního přístavu Veselí nad Moravou. Původní přístav, ve kterém rekreační plavba na Baťově kanále v 90. letech 20. století začínala, se rozroste na trojnásobek dnešní kapacity, bude vybaven moderním zázemím a novinkou bude servisní centrum pro ekologické služby plavidlům včetn...

Celý článek zde
Aktuální články

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Analýzu vývoje ekonomiky ČR – leden 2020

Publikováno: 30.1.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Analýzu vývoje ekonomiky ČR – leden 2020

Česká ekonomika si i přes nepatrné zpomalení ve 3. čtvrtletí 2019 udržuje stabilní růstové tempo, které se poslední rok pohybuje kolem 2,5 %. Vyplývá to z aktuálně vydané čtvrtletní zprávy Ministerstv... 

Celý článek zde

Koncepční příprava vodního díla Vlachovice

Publikováno: 15.1.2020
Koncepční příprava vodního díla Vlachovice

Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se spolu potkávají požadavky na bezpečnost, optimální technické řešení, zapojení v r... 

Celý článek zde

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Publikováno: 13.1.2020
Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Příspěvek představuje výsledky určení aktuálního transportu splavenin a erozního fosforu pro celé povodí VN Brno a efekti­vitu několika typů opatření v povodí. Výpočet je podkladem pro návrh Listu opa... 

Celý článek zde

Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Publikováno: 12.12.2019
Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexan... 

Celý článek zde

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Publikováno: 12.12.2019
Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých koryt). Zřejmě to bylo narušení podmínek pro obecné využívání vodních toků, poškoz... 

Celý článek zde

190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Publikováno: 6.12.2019
190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny koncem roku 2015 a poslední kubíky byly dovezeny v loňském roce. Celkem bylo za to... 

Celý článek zde
Komerční prezentace
Aktuality
ČOV
Kanalizace
Materiály
Technologie
Zajímavosti
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google