KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Hlavní zpráva

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích
Publikováno: 12.12.2019

V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých koryt). Zřejmě to bylo narušení podmínek pro obecné využívání vodních toků, poškození hodnoty toků jako významného spo­lutvůrce krajinného a urbanizovaného prostředí, jistě o naruše­ní biologické kontinuity atd....

Celý článek zde
Aktuální články

Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Publikováno: 12.12.2019
Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexan... 

Celý článek zde

190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Publikováno: 6.12.2019
190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny koncem roku 2015 a poslední kubíky byly dovezeny v loňském roce. Celkem bylo za to... 

Celý článek zde

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Publikováno: 28.11.2019
Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku provoz... 

Celý článek zde

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Publikováno: 28.11.2019
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realizace a funkce čistírny.... 

Celý článek zde

Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry

Publikováno: 25.11.2019
Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry

Povodí Odry, státní podnik jako správce Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) na základě mimořádného su­cha 2015 – 2016 přistoupil k aktualizaci pravidel hospodaření vodních děl a podkladů pro... 

Celý článek zde

Povodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybník

Publikováno: 18.11.2019
Povodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybník

Oprava objektů na hrázi malé vodní nádrže Kamenný rybník v obci Trhanov na Domažlicku, ale zejména odstranění sedimentů ze dna, prodlouží životnost této vodní nádrže a umožní obnovení její ekologické ... 

Celý článek zde
Komerční prezentace
Aktuality
ČOV
Kanalizace
Materiály
Technologie
Zajímavosti
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google