KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Hlavní zpráva

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření
Publikováno: 13.1.2020

Příspěvek představuje výsledky určení aktuálního transportu splavenin a erozního fosforu pro celé povodí VN Brno a efekti­vitu několika typů opatření v povodí. Výpočet je podkladem pro návrh Listu opatření typu B pro plány dílčích povodí. Bilance pro VN Vír a VN Brno byla provedena modelem WaTEM/SEDEM. Výpočet zahrnoval průzkum povodí a šetření mezi hospodařící­mi subjekty pro zajištění aktuálních...

Celý článek zde
Aktuální články

Koncepční příprava vodního díla Vlachovice

Publikováno: 15.1.2020
Koncepční příprava vodního díla Vlachovice

Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se spolu potkávají požadavky na bezpečnost, optimální technické řešení, zapojení v r... 

Celý článek zde

Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Publikováno: 12.12.2019
Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexan... 

Celý článek zde

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Publikováno: 12.12.2019
Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých koryt). Zřejmě to bylo narušení podmínek pro obecné využívání vodních toků, poškoz... 

Celý článek zde

190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Publikováno: 6.12.2019
190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny koncem roku 2015 a poslední kubíky byly dovezeny v loňském roce. Celkem bylo za to... 

Celý článek zde

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Publikováno: 28.11.2019
Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku provoz... 

Celý článek zde

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Publikováno: 28.11.2019
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realizace a funkce čistírny.... 

Celý článek zde
Komerční prezentace
Aktuality
ČOV
Kanalizace
Materiály
Technologie
Zajímavosti
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google