KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    V Karviné finišuje výstavba nové kanalizace

V Karviné finišuje výstavba nové kanalizace

Publikováno: 2.10.2009
Rubrika: Kanalizace

Zhruba pět procent z celkového objemu plánovaných prací zbývá dokončit v rámci projektu Rozšíření kanalizačního systému města Karviné. Rozsáhlou vodohospodářskou zakázku v přibližné hodnotě 1,2 miliardy korun tvoří deset dílčích staveb. Realizace byla svěřena dodavatelskému konsorciu v čele se společností TCHAS, partnery ve sdružení jsou fi rmy OHL ŽS
a VOKD.

Podle informací ředitele stavby Ing. Karla Dolinka a hlavního stavbyvedoucího Ing. Petra Hrachovce ze závodu ISO vše spěje ke zdárnému dokončení stavby v závěru září 2009 - navzdory skutečnosti, že se pracovníci na jednotlivých stavbách denně potýkají s nečekanými komplikacemi. Jde zejména o kolize s inženýrskými sítěmi, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.

Největší investici v historii Karviné fi nančně podpořila Evropská unie a Česká republika. Ze sedmi míst najednou je budována nová kanalizační síť, napojená na stávající funkční systém. Rozšíření kanalizace významně zlepší odvod odpadních vod z města a umožní napojení nových míst na stávající síť, která je hydraulicky přetížená. Nový kanalizační sběrač C odlehčí zatížení stávajících sběračů v centru města a zlepší tak odtokové poměry v kanalizační síti při současném rozšíření stokového systému.

Celková délka nové kanalizační sítě činí 16 km. Z toho je 9,5 km provedeno otevřeným výkopem, 2 km štítováním a klasickou ražbou a 4,5 km mikrotuneláží s využitím technologie ISEKI. Kromě toho došlo k úpravě toku Olšinského náhonu v úseku dlouhém 2,7 km. „Na počátku roku jsme se museli vypořádat s nepříznivými klimatickými podmínkami. Práce prováděné v podzemí hornickým způsobem běžely podle plánu, na povrchu nás sníh a mráz zdržely,“ informoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Hrachovec.

Významnější komplikace se objevily zejména na stavbě č. 6. Pracovníci při realizaci stoky T napočítali jedenáct kolizí, mimo jiné i pod velkou světelnou křižovatkou v centru Karviné, kde narazili na vodovodní potrubí DN 500. „Následovala výluka a přeložka potrubí. Hned poté jsme se dostali do kolize s plynovodem DN 350 - také zde se musí provést přeložka v časové
návaznosti na jinou výluku, aby v Karviné nedošlo k výraznému omezení dopravy na více místech současně,“ popsal nečekané komplikace a náročnou koordinaci prací Ing. Hrachovec.

Technicky nejnáročnější úseky stavby byly s využitím řízené mikrotuneláže technologií ISEKI velkého profilu dokončeny už na přelomu roku. Totéž platí o štítování a ražbě hornickým působem. Po dokončení nové kanalizační sítě pojme zvýšené přítoky odpadních vod nedávno rekonstruovaná mechanickobiologická čistírna odpadních vod. Svou kapacitou, používanou technologií a dosahovaným stupněm účinnosti plně vyhovuje současným legislativním požadavkům.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Snímek zachycuje provedenou betonáž stěn šachet Š19 v rámci I. etapy stavby č. 4 na stoce C, úsek A2 DN 1400.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (217x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (63x)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Průzkum a technická analýza stokových sítí (50x)
V současné době je v České republice celková délka kanalizační sítě přes 37.000 km a celková délka kanalizačních přípoje...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google