KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky

Vodní toky

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích
Publikováno: 12.12.2019

V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých koryt). Zřejmě to bylo narušení podmínek pro obecné využívání vodních toků, poškození hodnoty toků jako významného spo­lutvůrce krajinného a urbanizovaného prostředí, jistě o naruše­ní biologické kontinuity atd....

Celý článek zde

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží
Publikováno: 28.11.2019

Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku provozem akumulačních nádrží, použita me­todika, která využívá základní parametry vodních děl, průměrné parametry nakládání s vodou a základní parametry hydrologic­kého režimu. Příspěvek si klade za cíl tuto metodiku představit a poukázat na její úskalí, z...

Celý článek zde

Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry

Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry
Publikováno: 25.11.2019

Povodí Odry, státní podnik jako správce Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) na základě mimořádného su­cha 2015 – 2016 přistoupil k aktualizaci pravidel hospodaření vodních děl a podkladů pro Manipulační řád VHS PO, který byl připravován v roce 1998. Příspěvek shrnuje zpracované komplex­ní vodohospodářské řešení zásobní funkce VHS PO a jeho op­timalizaci včetně přípravy vstupních hydrologických podkladů. V první fázi byly důkladnou analý...

Celý článek zde

Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata

Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata
Publikováno: 4.11.2019

Vltavská vodní cesta prochází rozsáhlou modernizací. Jednou z klíčových staveb je úprava ohlaví velké plavební komory Hořín na parametry vodní cesty třídy Va. Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku 7 m. Řízení prací má na starosti Josef Špaček z divize 6 Metrostavu....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích (152x)
V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých ko...
Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrataPlavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata (58x)
Vltavská vodní cesta prochází rozsáhlou modernizací. Jednou z klíčových staveb je úprava ohlaví velké plavební komory Ho...
Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádržíMetodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží (49x)
Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vy...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google