KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Publikováno: 29.8.2011
Rubrika: ČOV, Kanalizace

Odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby města Dolní Poustevna a části Horní Poustevna vyřeší výstavba nové kanalizace. Všechny splaškové a odpadní vody z těchto lokalit budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, která vznikne v Dolní Poustevně.

V současné době se v místě nenachází čistírna odpadních vod a jsou zde pouze dílčí úseky kanalizací jednotných v délce cca 5 km, kdy jsou do těchto napojeny přepady žump a septiků od jednotlivých nemovitostí, které zůstanou v provozu jako oddílná kanalizace dešťová. Celkem bude zhotoveno téměř 7 km kanalizačních stok (z toho 600 m kanalizačních výtlaků) o světlosti DN 250 až DN 400 převážně z materiálu PP, pouze křížení potoků bude zhotoveno z kameniny a 1,8 km veřejných částí kanalizačních přípojek. Součástí kanalizace budou celkem 3 čerpací stanice. Čerpací stanice budou ze železobetonové mokré jímky průměru 2 m a výšky 4,8 m a se suchou jímkou, kde bude uzávěr výtlaku a zpětná klapka. Mokrá jímka bude vystrojena čerpadly.

Novostavba ČOV je navržena na 2300 EO. Biologická linka bude zdvojena a částečně zakryta. Aktivační nádrže a kalojem bude součástí podzemního podlaží celého objektu ČOV. Budova ČOV se skládá z železobetonového podzemního podlaží (aktivační nádrže, kalojem) a zděného nadzemního podlaží (hrubé předčištění, dmychárna, velín, sociální zázemí) zakrytého sedlovou střechou. Vně tohoto objektu jsou umístěny dvě dosazovací nádrže, chemické hospodářství.

Celkové množství železobetonových konstrukcí činí 530 m3. Součástí terénních úprav je zhotovení opěrných zdí z gabiónů o celkovém objemu 650 m3. Příjezd na ČOV je řešen novou asfaltobetonovou komunikací o délce 200 m a novým přemostěním Lučního potoka. Pro účely čistírny bude nutno zhotovit přípojku NN a také přípojku pitné vody. Celková délka oplocení areálu bude 170 m.

Výstavba kanalizace a ČOV v Dolní Poustevně zásadně ovlivní nakládání s odpadními vodami a vyřeší rovněž jejich ekologickou likvidaci na čistírně odpadních vod.

 

 

 

Základní údaje:

  • Termín realizace: 07/2011 – 07/2013 (24 měsíců)
  • Cena: 114.066.681,10 Kč bez DPH včetně rezervy 10 %
  • Investor: Město Dolní Poustevna
  • Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem (hlavní stavbyvedoucí Vlastimil Novotný, stavbyvedoucí Zbyněk Hořejší)
  • Projektant RDS: AQUECON, s.r.o.
  • AD: AQUECON, s.r.o.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (199x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (44x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (40x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.