KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Úspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčům

Úspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčům

Publikováno: 23.6.2020, Aktualizováno: 25.6.2020 09:55
Rubrika: Vodní toky

20. dubna 2020 byla pod vedením specialistů Metrostav, a. s., konkrétně Divize 6, osazena dolní vrata dolního ohlaví na velké Plavební komoře v Hoříně na Vltavě. Akce je součásti probíhajícího rozsáhlého projektu nazvaného Úprava ohlaví plavební komory Hořín, kterou financuje Ředitelství vodních cest. Cílem celé této rekonstrukce je přizpůsobení komory na parametry vodní cesty Va.

CÍL ÚPRAVY

Plánovanou úpravou bude dotčena pouze velké plavební komora zdymadla Hořín. Tato bude spočívat ve zvýšení minimální podjezdné výšky pod přemostěním dolního ohlaví ze stávajících cca 2,1 metru nad nejvyšší plavební hladinou na 7,0 metru a zároveň v rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního a dolního ohlaví z 11 na 12 metrů.

Vzhledem ke skutečnosti, že plavební komory Hořín jsou spolu s objektem plavebního kanálu Vraňany – Hořín zapsány jako nemovitá kulturní památka je jediným možným a rozumným řešením použití zdvižné mostní konstrukce, přičemž tato může být použita pouze pro přemostění jedné plavební komory – velké plavební komory, čímž se minimalizuje zásah do stávající památkově chráněné stavby. Bylo zvoleno řešení s posuvným zdvihem mostního pole, se zachováním současné kamenné konstrukce, kde vnitřní železobetonová část bude nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí, čímž bude při spuštěné mostní konstrukci zachován stávající vzhled dolního ohlaví a zároveň plné zdvižení zajistí minimální podjezdnou výšku sedm metrů nad nejvyšší plavební hladinou. Vysunutí bude řešeno pomocí hydraulických pístů osazených v podpěrách mostu.

Dále bude řešeno rozšíření užitné šířky průjezdného profilu dolního ohlaví rozšířením západního mostního oblouku natočením svislých stěn mostních pilířů, tzn. odbourání západního oblouku a západní stěny, a vytvoření nového oblouku jiného poloměru a konstrukce. Principem této varianty je šikmý průjezd návrhového plavidla. Svislé stěny mostních pilířů budou natočeny o 2°. Zároveň bude provedeno i rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního ohlaví rozšířením horního ohlaví směrem do levého (západního) břehu.

KONSTRUKCE VRAT, VÝROBA

Vrata jsou rozdělena na dvě části, resp. na levou a pravou vráteň, a oproti původním opěrným jsou nyní realizována jako vzpěrná. Každá vráteň váží cca 30 tun a disponuje rozměry 12 × 6 metrů. Z důvodu přepravních nároků se musely ocelové konstrukce sestavovat ve výrobních prostorách subdodavatelské firmy v Mělníku.

Výroba konstrukce vrat byla složitá především s ohledem na rozměry a hmotnost. Polotovarem byl tvarovaný plech, přičemž svařování probíhalo ve velice stísněných podmínkách. Právě na svary přitom byly kladeny extrémní požadavky.

K výrobě součástí technologie vrat dolního ohlaví byla použitá převážně běžná konstrukční ocel třídy S 235, exponované nosné díly (především uložení, zavěšení a opření vrátní) jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli konstrukční třídy S 355. Ložiska jsou ze slitiny bronzu a nerezavějící oceli, čepy a spojovací materiál z nerezi.

Všechny ocelové konstrukce, vyjma ploch k zabetonování a nerezových funkčních ploch, byly ošetřeny antikorozním nátěrem. I na povrchovou ochranu ocelových konstrukcí byly kladeny značné nároky a nástřikům předcházelo otrýskání základního materiálu a metalizace.

Nátěr konstrukcí nad vodou je v poslední vrstvě ochráněn proti UV záření krycí vrstvou, u konstrukcí pod vodou je aplikována tónovací vrstva o stejné tloušťce.

Výroba obou vrátní začala v létě minulého roku, přičemž vrata na dolní ohlaví byla připravena na montáž v únoru 2020.

MONTÁŽ POMOCÍ POTÁPĚČŮ

Na místo k osazení se pak vrata dopravovala právě v den montáže, 20. dubna. Montáž probíhala z plavidla František a pomocí 100tunového autojeřábu. Ten byl rovněž umístěn na plavidle.

Zásadní montážní práce musely probíhat ve čtyřmetrové hloubce. Pro zajištění správné polohy na dolním ložisku bylo potřeba „ruční“ práce specializovaných potápěčů, kteří se museli v daném prostoru (ve ztížených podmínkách na orientaci) pohybovat pouze pomocí hmatu.

Díky precizní přípravě a profesionální práci všech zúčastněných se vrata podařilo osadit bez větších komplikací.

V současné době dochází k úplnému vypuštění plavební komory a dostrojení vrat do finální podoby. Tzv. suché zkoušky vrat by měly začít na přelomu května a června 2020. K provizornímu zprovoznění VPK Hořín na tři měsíce by mělo dojít kolem poloviny června.

ZÁVĚR

V roce 1905, kdy byla plavební komora v Hoříně postavená, žádné obří nákladní lodě neexistovaly. Plavební komora po rekonstrukci umožní (i díky unikátnímu řešení, kdy se 400tunový most se silnicí bude nad vraty zvedat pomocí čtyř hydraulických pístů) plavbu lodí z Německa až do Prahy.

Společnost Metrostav je tradičním realizátorem nejvýznamnějších vodních děl v Česku. V posledních letech, přesněji v roce 2017, Divize 6 úspěšně realizovala a předala investorovi například projekty na Vodním díle Hněvkovice nebo Vodním díle Kořensko.

Jan Prokeš
Ing. Josef Špaček
Metrostav a. s., Divize 6

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Velká plavební komora HořínUsazování nových vrat plavební komory HořínPráce potápěčů v rámci projektu Hořín

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Do plavební komory Hořín se vrací loděDo plavební komory Hořín se vrací lodě (81x)
Po 12 měsících stavebních prací se v sobotu do velké plavební komory Hořín opět vrací lodě. Stavba ještě zdaleka nekončí...
Úspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčůmÚspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčům (62x)
20. dubna 2020 byla pod vedením specialistů Metrostav, a. s., konkrétně Divize 6, osazena dolní vrata dolního ohlaví na ...
Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí OdryOptimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry (38x)
Povodí Odry, státní podnik jako správce Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) na základě mimořádného su­cha 2015...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google