KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry

Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry

Publikováno: 25.11.2019
Rubrika: Vodní toky

Povodí Odry, státní podnik jako správce Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) na základě mimořádného su­cha 2015 – 2016 přistoupil k aktualizaci pravidel hospodaření vodních děl a podkladů pro Manipulační řád VHS PO, který byl připravován v roce 1998. Příspěvek shrnuje zpracované komplex­ní vodohospodářské řešení zásobní funkce VHS PO a jeho op­timalizaci včetně přípravy vstupních hydrologických podkladů. V první fázi byly důkladnou analýzou limnigrafických záznamů a realizovaných povolení k nakládání rekonstruovány (očištěny) neovlivněné průtokové řady v základních 16 profilech v povodí Odry.

Klíčová slova: vodní nádrž; manipulační řád; dispečerský graf; syntetická průtoková řada.

Na jejich podkladě byly následně stochasticky namodelová­ny soubory syntetických 1000letých řad průměrných měsíčních průtoků. Základní koncepce řízení zásobní funkce je založena na optimalizaci dispečerských grafů (řídicí objemové čáry) pro jednotlivé vodárenské nádrže (Slezská Harta, Kružberk, Morávka a Šance) a nádrže sloužící pro zajištění průmyslové vody (Olešná a Žermanice). Sestrojený simulační model zásobní funkce VHS PO byl také využit pro posouzení dalších účelů nádrží (rekreace, využití vodní energie).

V roce 2017 přistoupil státní podnik Povodí Odry k aktualizaci pravidel pro hospodaření s vodou ve vodohospodářské soustavě povodí Odry (VHS PO) včetně přípravy podkladů pro aktualizaci manipulačního řádu. Rozhodnutí o této aktualizaci bylo vyvoláno extrémní suchou periodou z let 2015 až 2016, která svým rozsahem překonala většinu suchých období v dosavadních hydrologických podkladech. Stávající manipulační řád VHS PO [1] byl vypracován v roce 1998 a schválen v květnu 1999. Současná pravidla řízení vycházejí zejména z vodohospodářského řešení soustavy v povodí Ostravice, zpracovaného Povodím Odry v letech 1995 až 1998 [2] a z vodohospodářského řešení nádrží Slezská Harta a Kružberk vy­pracovaného společností Aquatis, a.s. v roce 1997 [3].

V rámci nového komplexního VH řešení byly v první fázi důkladně analyzovány vstupní reálné řady průměrných měsíč­ních průtoků, které byly očištěny o nakládání s vodou ve všech 16 základních profilech VHS PO. Na základě takto odvozených neovlivněných průtokových řad bylo zvoleno reprezentativní hydrologické období pro následné generování návrhových synte­tických řad délky 1000 let, které vstoupily do vodohospodářského řešení.

Základní koncepce optimalizace VH řešení zásobní funkce VHS PO vychází z konstrukce dispečerských grafů pro jednotlivé nádrže, které představují minimální potřebné náplně v zásobních prostorech jednotlivých nádrží pro zajištění požadovaných účelů s danou zabezpečeností podle trvání. Jako optimální byla vybrá­na taková varianta dispečerských grafů a řídicích pravidel, která umožňuje zajištění všech požadovaných vodárenských a průmys­lových odběrů a minimálních zůstatkových průtoků s požadova­nými zabezpečenostmi a minimalizuje potřebu spolupráce mezi jednotlivými zdroji.

Celý článek, který byl prezentován v rámci 6. ročníku konference Vodní nádrže 2019 (23.- 24. října 2019, Brno), je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Graf 1. Průběh kumulovaných nedostatkových objemů pro nadlepšení 0,5Qa Odra/SvinovObrázek 1. Výpočetní schéma modelu VHS PO (systém Ostravice)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Do plavební komory Hořín se vrací loděDo plavební komory Hořín se vrací lodě (43x)
Po 12 měsících stavebních prací se v sobotu do velké plavební komory Hořín opět vrací lodě. Stavba ještě zdaleka nekončí...
Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí OdryOptimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy povodí Odry (42x)
Povodí Odry, státní podnik jako správce Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) na základě mimořádného su­cha 2015...
Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrataPlavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata (42x)
Vltavská vodní cesta prochází rozsáhlou modernizací. Jednou z klíčových staveb je úprava ohlaví velké plavební komory Ho...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google