KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží

Publikováno: 28.11.2019
Rubrika: Vodní toky, Vodní nádrže

Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku provozem akumulačních nádrží, použita me­todika, která využívá základní parametry vodních děl, průměrné parametry nakládání s vodou a základní parametry hydrologic­kého režimu. Příspěvek si klade za cíl tuto metodiku představit a poukázat na její úskalí, zejména u nádrží a vodohospodářských soustav, kde dochází k významným převodům vody do jiného povodí.

Klíčová slova:akumulační nádrže; ovlivnění průtokového režimu; vodní dílo; Švihov.

Provozem velkých vodních nádrží s akumulačním (zásobním) prostorem dochází k ovlivnění hydrologického režimu řady vodních toků. K vymezení úseků vodních toků, u nichž dochází k významnému ovlivnění průtoku vybranými druhy nakládání s vodami, byla připravena metodika, jejíž vznik byl iniciován pří­pravami nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení mini­málního zůstatkového průtoku. Ačkoli tato metodika nabízí poměrně snadné a rychlé vyhod­nocení nadlepšovacího efektu nádrží, svým rozsahem neposti­huje případy ovlivnění vodních toků nádržemi s významným převodem vody do povodí jiného vodního toku. 

Metodika

Metodika určení významně ovlivněných úseků vodních toků je založena na jednoduché aproximační metodě. Zahrnuje základní parametry vodních děl, průměrné parametry nakládání s vodou a základní parametry hydrologického režimu. Naopak zanedbá­vá variabilitu ovlivnění hydrologického režimu toků z hlediska dlouhodobého i z hlediska sezónního, a další podrobnější as­pekty. Metodika zahrnuje nejen vyhodnocení vlivu vodních děl sloužících k akumulaci povrchových vod na hydrologický režim vodních toků, ale také případné posouzení vlivu nakládání s po­vrchovou vodou. Primárně je vyhodnocován vliv akumulačních nádrží. Za předpokladu, že není prokázán vliv akumulace, lze při­stoupit k vyhodnocení ovlivnění vlivem nakládání. Tento příspě­vek se zabývá pouze částí metodiky týkající se vlivu akumulace na hydrologický režim vodních toků.

Připravované nařízení vlády o způsobu a kritériích stanove­ní minimálního zůstatkového průtoku využívá jako podkladů hydrologických dat m-denních průtoků z katastru Českého hyd­rometeorologického ústavu za období 1980–2010. Po většinu to­hoto období byla již v provozu většina stávajících akumulačních kapacit povrchových vod na tocích, tedy průtoky z tohoto histo­rického období jsou již ovlivněny jejich provozem, a to ať už se jedná o nadlepšení, nebo o ochuzení určitých úseků toků.

Správci akumulačních nádrží se snažili prosadit, aby byly mini­mální zůstatkové průtoky v profilech na tocích, ovlivněných pro­vozem akumulačních nádrží, posuzovány jinak, než profily, kde k tak značnému ovlivnění průtoků nedochází. A to zejména pro­to, že nadlepšovací efekt nádrží je nejvíce patrný během vodních deficitů, tedy se nejvíce projevuje právě na statistických agregá­tech, charakterizujících ty nejnižší průtoky. A tyto hodnoty jsou právě směrodatné pro určení minimálních zůstatkových průtoků.

Metodika se snaží určit, jakou délku toku směrem po proudu dosahuje vliv nadlepšení. V podstatě stanovuje, že je-li zásobní prostor vodního díla alespoň třemi procenty průměrného roční­ho proteklého množství daným profilem, je tok od vodního díla až po tento profil provozem vodního díla ovlivněn.

Celý článek, který byl prezentován v rámci 6. ročníku konference Vodní nádrže 2019 (23. - 24. října 2019, Brno), je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obrázek 1. Schéma převodu vody z VD Švihov (Želivka)Graf 1. VD Švihov (Želivka) – průběh hladiny, přítoku, odtoku a odběru – 2018Graf 2. VD Švihov (Želivka) – vyhodnocení přítoku do nádrže – 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Modernizace vodního díla Morávka začne v dubnu 2021. Letos Povodí Odry proinvestuje 390 milionůModernizace vodního díla Morávka začne v dubnu 2021. Letos Povodí Odry proinvestuje 390 milionů (151x)
Nejvýznamnější stavební akcí letošního roku bude zahájení modernizace vodní nádrže Morávka na řece Morávce v Beskydech z...
Stavbaři Metrostavu svářejí pod vodou u Hněvkovické přehradyStavbaři Metrostavu svářejí pod vodou u Hněvkovické přehrady (100x)
To nejdůležitější se odehrává pod vodní hladinou a za stálé účasti potápěčů – včetně budování tzv. ochranných jímek a sv...
Povodí Labe zahajuje stavbu poldru KutřínPovodí Labe zahajuje stavbu poldru Kutřín (85x)
Státní podnik Povodí Labe dne 11. 1. 2021 uzavřel smlouvu s firmou OHL ŽS, a.s., která jako vybraný zhotovitel postaví p...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Metrostav zahajuje rekonstrukci vodního díla HněvkoviceSpolečnost Metrostav zahajuje rekonstrukci vodního díla Hněvkovice (5 b.)
Stavební firma Metrostav, a. s., přesněji Divize 6 a její oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj, zahájila na jaře roku ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.