KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích

Publikováno: 12.12.2019
Rubrika: Vodní toky

V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých koryt). Zřejmě to bylo narušení podmínek pro obecné využívání vodních toků, poškození hodnoty toků jako významného spo­lutvůrce krajinného a urbanizovaného prostředí, jistě o naruše­ní biologické kontinuity atd.

Negativní dopady těchto projevů sucha byly do jisté míry omezovány vodními nádržemi v rámci jejich programů hospodaření s vodou – spolu se soustavami zá­sobování vodou a zneškodňování odpadních vod, popř. dalšími účinky vodohospodářských soustav. Minimální odtoky z nádrží zajišťované s vysokou spolehlivostí a vyústění vyčištěných odpad­ních vod jsou realitou – na rozdíl od užívaného, avšak převáž­ně správního termínu minimální zůstatkový průtok. Pokračující rozvoj dopadů změn klimatu přináší pro vodohospodáře obtížně řešitelné problémy hlavně v častých a hlubokých obdobích su­cha. Proto je nezbytné realizovat účinná opatření pro akumulaci vody v povodích s dlouhodobým účinkem (umožňující přesun významných objemů vody z vodných období) – i v zájmu udržení hodnot vodních toků v životním prostředí. 

Klíčová slova:hospodaření s vodou; minimální průtoky; obecné využívání vodních toků; vodní tok v prostředí.

Pokračující dlouhodobé a extrémní suché období zasahuje svými negativními dopady celou naši společnost v široké škále dílčích účinků i globálně. Media často připomínají opakující se ztráty v zemědělství, postupně narůstá též počet případů, kdy dochází k narušení zásobování obyvatelstva vodou v důsledku vyčerpání hlavně podzemních zdrojů vody. Dosud málo obvyklý jev v našem prostředí – suchá koryta vodních toků, zazname­naná i v oblastech považovaných za bohaté na srážky – se pří­liš nezdůrazňuje. To souvisí s širší problematikou minimálních průtoků ve vodních tocích, kde vedle společenského zájmu jejich využívání jako zdroje vody, energie a dalších efektů má mimořád­ný význam ekologické hledisko a velký přínos vodních toků pro hodnoty krajinného a urbanizovaného prostředí.

V našich přírodních poměrech charakterizovaných mj. ome­zeným vodním bohatstvím (v přepočtu ročního objemu vody na jednoho obyvatele patříme k „nejchudším“ v Evropě) je hospo­daření s vodou mimořádně významnou prioritou, což pociťujeme hlavně v obdobích narůstajícího deficitu srážek při omezených možnostech tento krizový stav zvládat.

Hlediska ekologická

Vyjděme z představy vodního toku v tzv. přirozeném stavu, tj. bez možnosti ovlivňovat odtokové poměry v povodí, jen s přiro­zenými překážkami v korytě ovlivňujícími kontinuitu vodního toku po jeho délce. Takový stav by zřejmě velmi dobře vyhovo­val ve vztahu k zachování jeho ekologického potenciálu. Existují studie, které prokazují, že i za stavu koryta bez patrného průtoku nedochází ke krizovým stavům z hlediska biodiversity. Očekává se, že příroda se s těmito krizovými stavy nějak „pozitivně“ vypo­řádá. Taková koryta jsou ovšem velmi vzdálená představám o tzv. pstruhových vodách, používaných jako kritérium optimálního stavu vodních toků. Ostatně snahy o prosazení proklamované ideje v rámci EU, že zelená infrastruktura údajně zabrání suchu i povodním, by měly minimalizovat výskyt těchto jevů. Taková prohlášení nelze brát vážně ani jako politickou proklamaci, stejně jako řeči o „chytré“ krajině.

Celý článek, který byl prezentován v rámci 6. ročníku konference Vodní nádrže 2019 (23. - 24. října 2019, Brno), je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obrázek 1. Ratibořský potok bez známek průtoku vody po dobu delší než měsíc (foto Vicenda – Povodí Vltavy)Obrázek 2. Vodárenská nádrž Nýrsko na Úhlavě spolu s Lučinou na Mži, Žluticemi na Střele a dalšími, zejména VD Hracholusky, přispívá k nadlepšení minimálních průtoků na Berounce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Do plavební komory Hořín se vrací loděDo plavební komory Hořín se vrací lodě (42x)
Po 12 měsících stavebních prací se v sobotu do velké plavební komory Hořín opět vrací lodě. Stavba ještě zdaleka nekončí...
Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrataPlavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata (42x)
Vltavská vodní cesta prochází rozsáhlou modernizací. Jednou z klíčových staveb je úprava ohlaví velké plavební komory Ho...
Úspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčůmÚspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčům (41x)
20. dubna 2020 byla pod vedením specialistů Metrostav, a. s., konkrétně Divize 6, osazena dolní vrata dolního ohlaví na ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google