KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Povodí Vltavy má za sebou řadu revitalizací vodních toků. Intenzivnější výstavbu komplikují majetkoprávní vztahy.

Povodí Vltavy má za sebou řadu revitalizací vodních toků. Intenzivnější výstavbu komplikují majetkoprávní vztahy.

Publikováno: 3.3.2020
Rubrika: Vodní toky

Tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (počátek března 2020) „Protipovodňová opatření se zpožďují a ta přírodě blízká se nedaří prosadit. Problém představují i stavby v aktivních záplavových zónách“, doplňuje Povodí Vltavy takto: 

„Hlavním důvodem, kvůli kterému se realizace opatření na ochranu před povodněmi oddaluje, není pomalé čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, ale velmi komplikované vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, nezbytných pro realizaci daného opatření. Zainteresovaným obcím se mnohdy nepodaří tyto vztahy vypořádat, proto se některá opatření na ochranu před povodněmi nedaří realizovat vůbec, nebo se neúměrně protahují,“ upřesnil v této souvislosti generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 

Dále dodal, že „státní podnik Povodí Vltavy uskutečnil na území jeho působnosti mezi roky 2006 a 2017 jedenáct revitalizačních projektů, které slouží i k prevenci před povodněmi, přírodě blízkým způsobem v celkovém finančním objemu 168,2 milionu korun.“

Pokud jde o další revitalizační projekty, státní podnik Povodí Vltavy chystá k realizaci do konce roku 2023 další tři revitalizace vodních toků v celkovém finančním objemu 228,24 milionu korun.  Dalších 9 revitalizačních opatření má státní podnik Povodí Vltavy v projektové přípravě nebo ve výhledu k realizaci do roku 2024 v celkovém finančním  objemu 328 milionu korun.

Z již uskutečněných revitalizací uvádíme jako příklad revitalizace toku řeky Loděnice, Nenačovice, zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi (včetně dvou rybích přechodů), revitalizace toku Radotínského potoka v ř. km 12,13 - 13,43, úprava koryta Dobrovodského potoka, České Budějovice - ř. km 2,50 - 3,85.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 49 pohyblivými a 298 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Přehrada Orlík

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Do plavební komory Hořín se vrací loděDo plavební komory Hořín se vrací lodě (42x)
Po 12 měsících stavebních prací se v sobotu do velké plavební komory Hořín opět vrací lodě. Stavba ještě zdaleka nekončí...
Plavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrataPlavební komora Hořín čeká na nová vzpěrná vrata (42x)
Vltavská vodní cesta prochází rozsáhlou modernizací. Jednou z klíčových staveb je úprava ohlaví velké plavební komory Ho...
Úspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčůmÚspěšná montáž ocelových vrat pro Plavební komoru Hořín proběhla i díky potápěčům (41x)
20. dubna 2020 byla pod vedením specialistů Metrostav, a. s., konkrétně Divize 6, osazena dolní vrata dolního ohlaví na ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google