KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV

ČOV

Čistá Berounka vyčistí vody Staré řeky

Čistá Berounka vyčistí vody Staré řeky
Publikováno: 5.11.2010

Tým Ing. Miroslava Kšíra z divize 1 zahájil v září práce na projektu C druhé etapy akce Čistá Berounka. V následujících dvou letech bude řídit dostavbu a rekonstrukci kanalizace ve městě Blovice včetně intenzifikace čistírny odpadních vod. Třetinový podíl ve sdružení připadá společnosti EUROVIA CS, která dostaví vodovodní a kanalizační síť v rokycanské části Borek....

Celý článek zde

SVS: Prezentační den na stavbě nové ČOV Litvínov

Publikováno: 5.5.2010

V areálu budované čistírny odpadních vod Litvínov dnes zorganizovala Severočeská vodárenská společnost a. s. prezentační den stavby. Výstavba nové čistírny komunálních odpadních vod v Litvínově je ve finančním objemu téměř 370 milionů korun. SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V tomto roce jde o nejv...

Celý článek zde

Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena

Publikováno: 27.1.2010

Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Středočeském kraji. Součástí projektu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, je také výstavba nové mechanicko-biologické čističky odpadních vod....

Celý článek zde

VIDEO: V Ostravici zprovoznili novou čističku odpadních vod

Publikováno: 20.1.2010, Aktualizováno: 1.2.2010 14:55

Ostravice na Frýdecko - Místecku zprovoznila novou čističku odpadních vod. Zahájením zkušebního provozu tak začal v obci fungovat nový kanalizační řád. A díky tomu je voda v řece Ostravici čistější než doposud....

Celý článek zde

VIDEO: Stavba čističek odpadních vod

Publikováno: 23.11.2009

Asi největší událostí ve Štěpánkovicích na Opavsku je v současné době stavba dvou čističek odpadních vod. Ta větší, která obslouží dva a půl tisíce obyvatel je těsně před dokončením....

Celý článek zde

Již 60 % obyvatel města Kravaře je napojeno na novou čističku!

Publikováno: 2.11.2009

Kravaře stihly jako jedna z mála obcí nad 2 tisíce obyvatel v České republice splnit v předstihu podmínku EU, která musí být splněna nejpozději do roku 2010…...

Celý článek zde

Rychlý postup na Ostravici a v Nové Vsi

Rychlý postup na Ostravici a v Nové Vsi
Publikováno: 5.10.2009

Přibližně 60 procent nové tlakové kanalizace již bylo letos realizováno v městské části Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves a v obci Ostravice, kde současně pokračuje výstavba čistírny odpadních vod....

Celý článek zde

Nabídka podpory pro čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou

Publikováno: 17.8.2009

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) a Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) dnes vyhlásily již XII. kolo příjmu žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva je určena pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody. Žádosti o dotace na projekty bude možné podávat od 24. srpna 2009 do 15. října 2009....

Celý článek zde

Na novou čističku získaly Kravaře nejvyšší možné procento dotace z fondů EU!

Publikováno: 4.5.2009

Prvních tisíc obyvatel města Kravaře na Opavsku bude od pondělí 4. května napojeno na zcela novou čističku odpadních vod, která bude právě v tento den uvedena do zkušebního provozu....

Celý článek zde

Návrh optimálneho čistenia odpadových vôd v obci Somotor

Návrh optimálneho čistenia odpadových vôd v obci Somotor
Publikováno: 7.4.2009

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované i v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NRSR č. 372/19990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) [1]....

Celý článek zde

Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná

Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná
Publikováno: 29.3.2009

Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny staveb s podílem z fondù z Evropské Unie....

Celý článek zde

Komplexní stavební technologie rekonstrukcí čistíren odpadních vod a vodojemů

Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 4.4.2009 09:31

Vodohospodářské stavby z betonu a železobetonu kladou vysoké požadavky na technologickou kázeň v době provádění staveb a vyžadují pozornost v období provozu, neboť se nacházejí zpravidla ve velice specifickém prostředí z hlediska agresivního vlivu vlhkosti a chemických procesů s vlhkým prostředím úzce spojených. Nejsou tedy zdaleka tolik namáhanými konstrukcemi (dynamické resp. statické zatížení), jako jsou stavby např. dopravní nebo výškové. Vli...

Celý článek zde

Zprovoznění nové ČOV v Kravařích

Publikováno: 23.12.2008, Aktualizováno: 22.2.2009 19:44

Úsporným provozem s postupným napojováním obyvatel zahájila činnost nová čistírna odpadních vod v Kravařích. Stavba, která je součástí budování nové kanalizační sítě v tomto městě, byla po necelém roce od zahájení prací dokončena generálním dodavatelem TCHAS v srpnu 2008 a připravena ke zkušebnímu provozu....

Celý článek zde

Dokončena 2. etapa čističky letiště Ruzyně jih

Publikováno: 15.12.2008, Aktualizováno: 16.2.2009 12:26

V úterý 16. prosince byla slavnostně ukončena 2. etapa výstavby čističky odpadních vod (dále ČOV) a čističky kontaminovaných srážkových vod (dále ČKV) v areálu Jih Letiště Ruzyně. Investorem stavby je státní podnik Letiště Praha. Podle projektové dokumentace akciové společnosti Hydroprojekt CZ 2. etapu vybudovalo sdružení firem OHL ŽS, a.s., divize Stavitelství Praha (vedoucí účastník) a Královopolská RIA, a.s....

Celý článek zde

Proběhl informační den projektu Lužická Nisa v areálu ČOV Liberec

Publikováno: 1.12.2008, Aktualizováno: 30.1.2009 12:43

V areálu městské čistírny odpadních vod v Liberci se 16. října uskutečnil informační den projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a reklonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně Lužická Nisa. Jeho investorem je Severočeská vodárenská společnost a projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR. Dva související subprojekty Lužické Nisy, rekonstrukce ČOV LIbere...

Celý článek zde

Komplexní stavební technologie pro novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod

Komplexní stavební technologie pro novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod
Publikováno: 15.9.2008, Aktualizováno: 4.4.2009 10:09

Vstupem ČR do EU se otevřely možnosti čerpání nemalých finančních prostředků z F ondů EU. Jsou „nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, jež si stanovila cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů“. Fondy jsou rozděleny do tzv. Tematických operačních programů, které pokrývají vybrané oblasti pro rozdělení dotačních titulů dle př...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (43x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (39x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...
Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (38x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.