KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    SIAD Czech letos dodá součásti zařízení čistíren odpadních vod

SIAD Czech letos dodá součásti zařízení čistíren odpadních vod

Publikováno: 4.6.2012
Rubrika: ČOV

Tuzemská dceřiná společnost italsko-americké konfederace SIAD-Praxair, společnost SIAD Czech, která má výrobní zázemí na Mostecku a Brněnsku, získala v letošním roce zakázky na odpařovací stanice a kyslík pro provoz čistíren odpadních vod. Čistírny odpadních vod a jejich koncová zařízení na hygienizaci kalů se tak stávají dalším významným segmentem, do kterého SIAD v České republice vkládá naděje. „V současné době se vlivem nové legislativy významně snižuje počet legálních možností nakládání s kalem. Proto rostou požadavky na snížení celkového produkovaného množství upraveného kalu na ČOV a poptávka po řešení,“ vysvětlil Ivo Lukas, generální ředitel SIAD Czech.

Společnost, která se tradičně soustředí na produkci technických, medicinálních a speciálních plynů, předpokládá, že segment ČOV bude tvořit sice jen okolo tří procent jejího ročního obratu, který se má letos pohybovat kolem 700 milionů korun, ale i tak je tento segment velmi perspek-tivní. „Počítáme s postupným zvyšováním absolutní hodnoty kontraktů souvisejících s čističkami,“ upozornil I. Lukas. Podobně, jak připomněl, SIAD postupoval také u produkce medicinálních plynů, které jsou dnes po technických plynech druhým nejvýznamnějším sorti-mentem firmy se zhruba 15ti procentním podílem na celkových tržbách.

Obchodní záměry staví SIAD především na využití technologie OSS - stabilizace a hygienizace kalu čistým kyslíkem. Tato technologie je založená na využití čistého kyslíku, což přináší řadu výhod, jako jsou podstatné snížení obsahu sušiny, vysoká odvodnitelnost kalu, spolehlivé řízení tzv. hygienizační teploty v mezích 55 až 60oC nebo odolnost proti sekundární kontaminaci. Hy-gienizační teploty je dosaženo v izolovaném reaktoru využitím řízené oxidace části biomasy, při které se uvolňuje potřebná energie k ohřevu a udržování pracovní teploty v celém objemu reakto-ru. Proces je intenzifikován náhradou vzduchu čistým kyslíkem, což umožňuje řídit rychlost oxi-dace. Dávkováním čistého kyslíku se řídí teplota v reaktoru.

Zařízení není závislé na vnějším zdroji tepelné energie. Technologie má samostatný řídicí systém a je zcela bez zápachu. Produkovaný kal je navíc možné přímo aplikovat v zemědělství ne-bo kompostovat.

Na základě spolupráce s Vodárenskou akciovou společností a firmou FORTEX - AGS se SIAD Czech stal již dodavatelem odpařovacích stanic pro ČOV Mikulov, ČOV Moravská Třebová a ČOV Bílovice nad Svitavou. „V současné době se realizuje dodávka odpařovací stanice pro ČOV Velké Opatovice a připravují se i další projekty využívající tuto technologii. S provozem této technologie samozřejmě souvisí i pravidelné dodávky kyslíku pro provoz reaktorů, které SIAD Czech smluvně uzavírá s jednotlivými provozovateli ČOV,“ doplnil Antonín Tůma, ma-nažer odpovědný za tento typ produkce.

Producent technických, potravinářských, lékařských a speciálních plynů SIAD Czech směřuje největší část své výroby do tuzemských podniků a zdravotnických zařízení, zbytek dodává zahraničním společnostem. Na export jde více než 10 procent produkce ročně. Za rok 2011 vytvořil SIAD tržby v hodnotě 675 milionů korun oproti 625 milionům korun z roku 2010. Společnost ve svých závodech v ČR zaměstnává celkem 95 lidí.

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (43x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (39x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...
Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (38x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.