KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    Výhody a nevýhody provozování ČOV obcí

Výhody a nevýhody provozování ČOV obcí

Publikováno: 5.12.2011
Rubrika: ČOV

V České republice je současné době velice aktuální téma výstavby čistíren odpadních vod v menších obcích. Méně se však již věnuje prostor tomu, co všechno obnáší jejich provoz. Základní otázkou po vybudování nové ČOV pro obec je, zda si zabezpečí její provoz vlastními prostředky nebo se obrátí na specializovanou společnost, která se tak stane provozovatelem ČOV a kanalizační sítě.

V případě individuálního čištění odpadních vod lze povinnosti obce rozčlenit podle toho, jak se nakládá s čištěnými vodami. Ty mají z hlediska vodního zákona stále charakter odpadních vod. Pokud je systém kanalizací určen pro veřejnou potřebu, je vztah přenesen na vlastníka této sítě nebo na provozovatele.

Jak již bylo načrtnuto, uživatel – tedy vlastník nemovitosti – nemusí být automaticky provozovatelem ČOV. K provozování si může najmout odbornou firmu, která zajistí odpovídající servis. I v tomto případě však uživateli zůstávají některé povinnosti, zejména kontrolovat, zda zařízení je či není v chodu. Uživatel může kontrolovat ČOV také vizuálně, např. zda se produkují bublinky nebo dokonce podle zápachu.

Odborný provozovatel může sledovat zařízení rovněž vizuálně, je při tom však schopen lépe posoudit účinnost ČOV podle množství a vzhledu produkovaného kalu. Vhodné jsou ČOV, které mají řídící jednotku s pamětí umožňující archivaci základních údajů z jejich provozu a umožňují tak přenosy havarijních stavů bez přímé obsluhy.

Obvyklou povinností provozovatele je rovněž zajistit konečné zneškodnění kalu. Ten může být pro ČOV provozním problémem. Množství produkovaného kalu závisí na typu ČOV a nastaveném režimu. Je proto třeba najít soulad mezi intervaly vyvážení kalu, aby se tento provozní náklad minimalizoval.

Vztah vlastníka a provozovatele – výhody a nevýhody spojení těchto funkcí
Je důležité si uvědomit, že správa majetku není totéž co provozování kanalizační infrastruktury, a naopak že vlastníkovi zůstanou vždy jisté povinnosti. S provozováním stokové sítě a ČOV souvisí řada úkonů jak čistě provozních, tak i administrativních. Větší provozovatelské organizace, vodárenské společnosti, jsou na tyto činnosti vhodně připraveny.

„V případě, že se obec rozhodne oslovit jako provozovatele odbornou firmu, je velice důležitá smlouva, ve které se přesně určí vztahy mezi provozovatelem a vlastníkem konkrétního vodovodního řádu a stanoví se jejich povinnosti,“ upozorňuje Ing. Aleš Zapletal ze společnosti INSTA CZ, která má na Moravě zkušenosti s provozem celkem 83 kilometrů kanalizačních síti a ročně odvede a vyčistí více než 480 000 m3 odpadních vod.

Převedením provozování na jiný subjekt ztrácí vlastník část pravomocí, případně se tyto pravomoci pozměňují – např. tvorba stočného již nemusí být plně v jeho kompetenci. Proto je vhodné do provozní smlouvy zahrnout způsob schvalování ceny stočného. Vodárenská společnost, provozující kanalizace v rozsáhlejší oblasti, často prosazuje princip solidárního stočného, kdy znečišťovatel s výhodnými podmínkami pro provoz kanalizace „dotuje“ území s náročnějšími provozními podmínkami.

V řadě případů se prokáže, že síť pokrývající více obcí je prokazatelně hospodárnější než dílčí řešení. Hlavním úkolem svazku je proto správa společného majetku, přebírá tudíž povinnosti vlastníka infrastruktury. Svazek obcí opět nemusí být provozovatelem své kanalizace a může tedy k tomuto účelu oslovit odbornou firmu.
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Brodek u Konice - kanalizaceVelký Týnec - vodojem

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (43x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (39x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...
Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (38x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.