KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti

Zajímavosti

SILNICE GROUP zahájila klíčovou etapu protipovodňové ochrany Olomouce

Publikováno: 5.4.2018

Sdružení Morava pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP zahájilo výstavbu protipovodňových opatření v centru Olomouce. Technicky náročná etapa s označením II. B zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba je v českém prostředí zcela unikátní, protože se odehrává v historickém jádru města a její součástí je i vybudování náplavky a kompletní náhrada dvou mostů. Investor...

Celý článek zde

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále
Publikováno: 24.1.2018

Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení bezpečnosti provozu má přinést rekonstrukce vodní nádrže Šance na východní Moravě nedaleko slovenských hranic....

Celý článek zde

„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“

„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“
Publikováno: 20.12.2017

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucímu projektu rekonstrukce VD Šance, Ing. Martin Polášek ze společnosti OHL ŽS....

Celý článek zde

Protipovodňová opatření a bytová výstavba v Brně

Protipovodňová opatření a bytová výstavba v Brně
Publikováno: 18.12.2017

Zhruba pětina rozvojových ploch města se aktuálně nachází v záplavových zónách hlavních brněnských řek. Jejich využitelnost zejména pro bytovou výstavbu tedy závisí na legislativních omezeních výstavby a postupné výstavbě protipovodňových opatření. Jak vidí tento problém regionální stavitelé a projektanti a jak jej chce město Brno řešit, bylo tématem říjnové konference s názvem Protipovodňová opatření a bytová výstavba, kterou uspořádal Magistrát...

Celý článek zde

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže

Publikováno: 15.5.2012, Aktualizováno: 16.5.2012 09:10

Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu ministerstva podporuje vláda ČR, která schválila ve středu 14. března 2012 průlomový materiál na podporu rozvoje vnitrozemských vodních cest v ČR (Usnesení vlády ČR č. 155/2012). Materiál uvádí jako prioritní výstavbu plavebních stupňů v Děčíně v hodnotě čtyř až pěti miliard korun a v Přelouči v hodnotě tří miliard korun, které maj...

Celý článek zde

Vodní stavby ovládáme

Vodní stavby ovládáme
Publikováno: 13.4.2010

„Metrostav je tradiční dodavatel vodohospodářských staveb,“ řekl letos 2. března při slavnostním zakončení rekonstrukce jezu v Českém Vrbném ředitel divize 6 Ing. Jan Cuc. Na potvrzení jeho slov jsme vybrali ukázky, které dokládají, že stavby kolem vod naše společnost umí a stavěla je i staví po celé republice....

Celý článek zde

Rekonstrukce mostů na vodních cestách

Rekonstrukce mostů na vodních cestách
Publikováno: 31.8.2009

Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných nákladů (labská vodní cesta), resp. osobní přepravu moderním lodním parkem (vltavská vodní cesta)....

Celý článek zde

VD Vrané nad Vltavou - diagnostický průzkum, poruchy starších betonových konstrukcí

Publikováno: 30.7.2009

Opravitelnost starších betonových konstrukcí významně ovlivňují poruchy těchto konstrukcí. Kvalitní průzkum je základním kamenem při rozhodování o možnosti opravy daných konstrukcí....

Celý článek zde

Návrh protierozního opatření v ploše povodí v programu Arc Gis

Publikováno: 11.6.2009

Předmětem příspěvku je návrh protierozní ochrany (PEO) pro kompletní povodí Lubě, v čemž je zahrnutý i návrh pro dílčí povodí přítoků až po soutok se Svratkou. Dále je provedena analýza retenční schopnosti krajiny před a po aplikaci těchto protierozních opatření při R = 20. Výstupem jsou výsledné hodnotové tabulky pro stav před a po návrhu opatření, pro dílčí a kompletní povodí Lubě....

Celý článek zde

Posouzení vlivu odtokových poměrů na výstavbu v Rašovicích

Publikováno: 8.6.2009

Posuzovaná lokalita se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Vyškov a spadá pod katastrální území Rašovice (viz Obr. 1)....

Celý článek zde

Brněnská údolní nádrž - aerace

Publikováno: 4.6.2009

Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stabilita ekosystému byla postupně narušována v průběhu několika posledních desetiletí vlivem vysokých koncentrací biogenních prvků (dusík, fosfor) přitékajících z povodí řeky Svratky nad nádrží Brno – tzv. nadměrnou eutrofizací povodí....

Celý článek zde

Plány oblastí povodí

Publikováno: 29.5.2009

Po vstupu České republiky do Evropské Unie vstoupila v oblasti ochrany vod v platnost také Rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES), jejíž implementace se uskutečňuje v letech 2000 - 2015. Tento proces bude mít zásadní a dlouhodobý dopad na kvalitu všech vodních útvarů v naší zemi....

Celý článek zde

Příprava digitálního modelu terénu pro 2D hydraulický výpočet

Publikováno: 27.5.2009

Postupy používané při stanovení záplavových území zahrnují hydraulický výpočet jednorozměrným (1D) nebo dvourozměrným (2D) numerickým modelem. Otázkou je, který z těchto modelů je vhodnější z pohledu náročnosti na přípravu a zpracování dat a tím dané časové náročnosti a přesnosti výpočtu. U 2D modelu je nutná znalost morfologie terénu a nastává tedy problém s přípravou vhodného digitálního modelu terénu (DMT) zahrnujícího zaměření koryta toku a i...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do fináleRekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále (319x)
Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení b...
„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“ (174x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucímu projektu rekonstrukce VD Šance, Ing. Martin Polášek ze společnosti OH...
Posouzení vlivu odtokových poměrů na výstavbu v Rašovicích (58x)
Posuzovaná lokalita se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Vyškov a spadá pod katastrální území Rašovice (viz Obr. 1...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do fináleRekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále (5 b.)
Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení b...
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže (5 b.)
Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu min...
Rekonstrukce mostů na vodních cestáchRekonstrukce mostů na vodních cestách (5 b.)
Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných...

NEJdiskutovanější související články

Brněnská údolní nádrž - aerace (1x)
Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stab...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google