KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace

Kanalizace

Wavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizace

Wavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizace
Publikováno: 27.4.2015

Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla nové kanalizační potrubí Wavin Acaro PP SN 12. Předností systému, který je vyroben z polypropylenu, je mimořádná odolnost, maximální těsnost a životnost více než 100 let....

Celý článek zde

Ludgeřovice jsou téměř kompletně napojeny na splaškovou kanalizaci

Publikováno: 25.3.2015

Zástupci sdružení společností HOCHTIEF CZ, EUROVIA CS a VOKD dnes slavnostně předali objednateli, obci Ludgeřovice, nově vybudovanou splaškovou kanalizační síť. ...

Celý článek zde

Projekt Horní pomoraví II slavnostně odstartoval

Publikováno: 25.6.2014

Poklepem pěti základních kamenů symbolizujících zapojení pěti měst do největší investiční akce svého druhu v regionu odstartoval projekt Horní Pomoraví II. Rekonstrukce a výstavby kanalizační sítě na Šumpersku potrvají do podzimu příštího roku a náklady přesáhnou 1,5 miliardy korun, z čehož většinu pokryje dotace Evropské unie, která poskytne 1,2 miliardy. Projekt zásadně pomůže ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod horního povodí řek...

Celý článek zde

Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

Publikováno: 6.6.2014

Slavnostním přestřižením pásky byly dnes dokončeny práce na odkanalizování dvou částí města Letohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační soustava těchto dvou městských částí byla svedena do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.  ...

Celý článek zde

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci

Publikováno: 18.9.2013, Aktualizováno: 26.9.2013 09:53

Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně s pěti čerpacími stanicemi, napojenými na kanalizační síť výtlačnými řadami. Ty jsou nezbytné pro dopravu znečištěných odpadních vod směrem k čistírně. Investorem díla byl městys Brodek u Přerova a celkové náklady dosáhly téměř 145 milionů korun včetně DPH. Dílo bylo financováno z prostředků Evropské unie, Státního fondu pro živ...

Celý článek zde

Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Řeka Metuje bude zase o něco čistější
Publikováno: 16.9.2013

Téměř na den přesně se po dvou letech sešli na čistírně odpadních vod v Náchodě – Bražci zástupci investora, zhotovitele a dalších partnerů projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“, tentokráte však již při slavnostním předání projektu. ...

Celý článek zde

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?
Publikováno: 2.10.2012

K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení či vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením. Nejdříve však musíme znát krizová místa dané kanalizační sítě. V tomto článku uvedeme několik nejčastějších poruch na kanalizaci, se kterými se provozovatel může setkat....

Celý článek zde

Na kanalizaci a čistírnu v Brodku u Přerova přispěje EU

Publikováno: 19.3.2012

Dne 15. 3. 2012 byla slavnostně zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Brodku u Přerova a v místní části Luková. Investorem stavby je obec Brodek u Přerova. Celkové náklady na realizaci kanalizace a čistírny jsou 142 mil. Kč včetně DPH, přičemž 85 % uznatelných nákladů uhradí dotace Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a 5 % uhradí český stát prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí. Zbylé ...

Celý článek zde

EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Publikováno: 29.8.2011

Odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby města Dolní Poustevna a části Horní Poustevna vyřeší výstavba nové kanalizace. Všechny splaškové a odpadní vody z těchto lokalit budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, která vznikne v Dolní Poustevně....

Celý článek zde

Nový vůz monitoruje kanalizaci na Moravě

Publikováno: 13.6.2011

Vyhledávání poruch na kanalizacích a jejich oprava bude od nynějška mnohem jednodušší. Prostějovská společnost INSTA CZ má k dispozici vozidlo, které bude monitorovat prováděné a dokončované kanalizace na Moravě. Monitorovací vůz bude také vyhledávat poruchy na kanalizacích provozovaných touto společností. Nová technika je určena pro úsek vodárenství a stavební výrobu....

Celý článek zde

Startuje velký vodohospodářský projekt v Ivančicích

Publikováno: 12.1.2011

Dnes byla zástupci investora, kterým je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, a zhotovitele - OHL ŽS, a.s. - slavnostně podepsána smlouva o realizaci projektu „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“. Odstartoval tak jeden z největších vodohospodářských projektů nejen v regionu, ale i v celé České republice....

Celý článek zde

Nové štoly pod Táborem

Nové štoly pod Táborem
Publikováno: 9.12.2010

Posledního listopadu ukončila bývalá starostka města Ing. Hana Randová stavbu, která napravila stav kanalizační soustavy v táborské aglomeraci. Ražbu dvou nejhlubších spadišť a téměř půl kilometru nových štol prováděli pracovníci střediska kanalizace divize 1 pod vedením Jiřího Nováka. I když práce mohli zahájit až s tříměsíčním zpožděním, dílo předali včas. Za divizi 1 jim za to poděkoval náměstek Ing. Emil Konopásek....

Celý článek zde

Štola v Táboře je zkolaudována

Publikováno: 30.11.2010, Aktualizováno: 1.12.2010 08:56

Dnes byla slavnostně zakončena první část projektu „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, a to Stavba I - Štola. Ta převádí část průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí, které až dosud přitékaly na kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké. Zároveň díky štole vznikl nový retenční prostor pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem 4 19...

Celý článek zde

Čistá Berounka vyčistí vody Staré řeky

Čistá Berounka vyčistí vody Staré řeky
Publikováno: 5.11.2010

Tým Ing. Miroslava Kšíra z divize 1 zahájil v září práce na projektu C druhé etapy akce Čistá Berounka. V následujících dvou letech bude řídit dostavbu a rekonstrukci kanalizace ve městě Blovice včetně intenzifikace čistírny odpadních vod. Třetinový podíl ve sdružení připadá společnosti EUROVIA CS, která dostaví vodovodní a kanalizační síť v rokycanské části Borek....

Celý článek zde

Kanalizace a její čištění

Publikováno: 18.10.2010

Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do čistírny odpadních vod. Případně přímo do recipientu, což je útvar, který slouží k dočištění odpadních vod....

Celý článek zde

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace

Publikováno: 18.10.2010

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod....

Celý článek zde

Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena

Publikováno: 27.1.2010

Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Středočeském kraji. Součástí projektu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, je také výstavba nové mechanicko-biologické čističky odpadních vod....

Celý článek zde

Kombinace technologií ražby v projektu Labe - Loučná

Publikováno: 6.10.2009

Staronovou metodu kombinace technologií protlačování a klasického štítování uplatnil INGSTAV Brno během realizace protlaků ražené kanalizace v pardubických lokalitách Fáblovka a Polabiny. Jde o součást ekologického projektu Labe - Loučná....

Celý článek zde

Rychlý postup na Ostravici a v Nové Vsi

Rychlý postup na Ostravici a v Nové Vsi
Publikováno: 5.10.2009

Přibližně 60 procent nové tlakové kanalizace již bylo letos realizováno v městské části Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves a v obci Ostravice, kde současně pokračuje výstavba čistírny odpadních vod....

Celý článek zde

V Karviné finišuje výstavba nové kanalizace

V Karviné finišuje výstavba nové kanalizace
Publikováno: 2.10.2009

Zhruba pět procent z celkového objemu plánovaných prací zbývá dokončit v rámci projektu Rozšíření kanalizačního systému města Karviné. Rozsáhlou vodohospodářskou zakázku v přibližné hodnotě 1,2 miliardy korun tvoří deset dílčích staveb. Realizace byla svěřena dodavatelskému konsorciu v čele se společností TCHAS, partnery ve sdružení jsou fi rmy OHL ŽS a VOKD....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (247x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (62x)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...
Průzkum a technická analýza stokových sítí (35x)
V současné době je v České republice celková délka kanalizační sítě přes 37.000 km a celková délka kanalizačních přípoje...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.