KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    Ludgeřovice jsou téměř kompletně napojeny na splaškovou kanalizaci

Ludgeřovice jsou téměř kompletně napojeny na splaškovou kanalizaci

Publikováno: 25.3.2015
Rubrika: Kanalizace

Zástupci sdružení společností HOCHTIEF CZ, EUROVIA CS a VOKD dnes slavnostně předali objednateli, obci Ludgeřovice, nově vybudovanou splaškovou kanalizační síť. 

Výstavba splaškové kanalizace v moravskoslezské obci s 4 800 obyvateli byla zahájena v roce 2012. V průběhu dalších dvou let stavbaři položili bezmála 30 km potrubí a připojili přibližně 1 050 domácností. Užitek z nově dokončené kanalizace tak má na 4 200 občanů Ludgeřovic.

„Obec byla nucena oddílnou splaškovou kanalizaci postavit vzhledem k závazku České republiky odkanalizovat všechny obce nad 2000 obyvatel do konce roku 2012. Přesto věřím, že občané tuto kanalizaci ocení zejména ke vztahu ke zkvalitnění životního prostředí v obci. Je to nejnákladnější akce v historii obce, celkové způsobilé i nezpůsobilé náklady na kanalizaci, které budou uvedeny v majetku obce, činí 412.146.054,19 Kč. Nutno ovšem dodat, že více než 312 milionů korun jsme získali z dotací Fondu soudržnosti EU, Státního fondu životního prostředí a Moravskoslezského kraje. Vlastní zdroje obce související s realizací kanalizace od roku 1998 počínaje technickoekonomickou studií jsou pak ve výši 99.999.200,65 Kč. Musím také ocenit práci všech, kteří se na výstavbě podíleli. Oproti původním předpokladům se nám výstavbu podařilo zkrátit i výrazně zlevnit,“ uvedl starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík.   

Výstavba ludgeřovické kanalizace patřila mezi náročnější realizace. Ludgeřovice se totiž rozkládají na složitém ledovcovém území s velmi proměnlivou geologií, která mimo jiné vyvolala nutnost přeprojektování hlavního sběrače až v průběhu realizace. Celá stavba tak musela být průběžně monitorována geologem a hydrogeologem, kteří se podíleli na výběru vhodné technologie použitím georadaru. V údolní nivě Ludgeřovického potoka byly práce navíc prováděny kompletně pod hladinou podzemní vody, která musela být nepřetržitě odčerpávána, na některých úsecích i za pomoci hloubkového odvodnění pomocí čerpacích vrtů o hloubce 5 - 7 metrů. Při výstavbě byla použita i technologie mikrotuneláže, která byla prováděna pod dohledem báňského úřadu.

„Položení kanalizace v takto velkém rozsahu a v komplikovaných podmínkách představuje velkou výzvu pro každou společnost. Kromě složité geologie jsme museli spolupracovat i s pyrotechnickou službou. A to proto, že v oblasti na sklonku 2. světové války probíhaly intenzivní boje a místní pamětníci avizovali možnost nálezu nevybuchlé munice u jedné ze stok. Na avizovaném místě bylo doopravdy nalezeno drobné střelivo a jedna minometní mina,“ uvedl obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Martin Stančík.

Realizace projektu oficiálně nazvaného „Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa“ trvala od listopadu 2012 do března 2015. Celková cena díla dosáhla téměř 380 mil. Kč. Objednatelem byla obec Ludgeřovice.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (223x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Wavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizaceWavin Acaro PP SN 12– kanalizační systém i pro náročné realizace (51x)
Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla nové kanalizační p...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (48x)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.