KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena

Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena

Publikováno: 27.1.2010
Rubrika: Kanalizace, ČOV

Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Středočeském kraji. Součástí projektu, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, je také výstavba nové mechanicko-biologické čističky odpadních vod.

V rámci 1. a 2. etapy projektu vyroste nová, 16,2 km dlouhá podtlaková kanalizace, která zajistí odkanalizování obcí Žďár a Doubrava. V Doubravě vznikne podtlaková stanice a nová mechanicko-biologická čistička odpadních vod bude vybudována ve Žďáru. Ta v budoucnu umožní čištění vod z dalších etap výstavby kanalizace, které se v současnosti připravují. Díky realizaci tohoto projektu bude možné odstranit ročně více než 51 tun znečištění a připojit na kanalizaci 1.600 ekvivalentních obyvatel.

Investorem stavby je obec Žďár a celkové náklady na výstavbu dosáhnou necelých 118 mil. Kč. Projekt spolufinancuje Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, přičemž příspěvek z Fondu soudržnosti EU bude činit necelých 71%, Státní fond životního prostředí přispěje více než 4% a zbylých 25% uhradí investor. „Jsem velice rád, že se nám podařilo získat dotace od Evropské unie i SFŽP, protože bez nich by realizace tak rozsáhlého projektu byla v podstatě neuskutečnitelná,“ řekl dnes starosta obce Žďár Ing. Josef Housa.

Technický dozor investora provádí VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Podle projektu V&K Engineering Turnov zakázku zhotoví sdružení firem OHL ŽS, a.s. a K2 Aquecon, spol. s r.o. „Každá nová kanalizace a čistička odpadních vod zkvalitňuje životní prostředí nás všech. Proto jsem velmi rád, že se naše firma může na této významné zakázce podílet,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Ing. Michal Štefl. Výstavba kanalizace a čističky byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v lednu 2010 a bude dokončena v červenci roku 2011.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Kanalizace Žďár 1. etapa (Doubrava + ČOV) a 2. etapa (Žďár)
Investor: obec Žďár
Celkové náklady: 117,540.000 Kč (včetně DPH)
Financování: Fond soudržnosti Evropské unie 70,7%, Státní fond životního prostředí 4,2% a obec Žďár 25%
Technický dozor investora: VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Projektant: V&K Engineering Turnov
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. + K2 Aquecon, spol. s r.o.
Termín realizace: 11. 1. 2010 až 12. 7. 2011

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (203x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (80x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (73x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google