KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Kanalizace    Nové štoly pod Táborem

Nové štoly pod Táborem

Publikováno: 9.12.2010
Rubrika: Kanalizace

Posledního listopadu ukončila bývalá starostka města Ing. Hana Randová stavbu, která napravila stav kanalizační soustavy v táborské aglomeraci. Ražbu dvou nejhlubších spadišť a téměř půl kilometru nových štol prováděli pracovníci střediska kanalizace divize 1 pod vedením Jiřího Nováka. I když práce mohli zahájit až s tříměsíčním zpožděním, dílo předali včas. Za divizi 1 jim za to poděkoval náměstek Ing. Emil Konopásek.

Stavbu kanalizačních štol v Táboře za Metrostav řídil stavbyvedoucí Ing. Martin Cimala a ve sdružení s firmou HOCHTIEF CZ nás zastupoval Ing. Lukáš Zelený.

„Naši raziči vyrubali v nepřetržitém provozu části dvou štol (malé foto), jejichž úseky dohromady měřily asi 450 m. Měly podkovovitý profil o velikosti 7–12 m2 a vedly v hloubce od 7 do 25 m pod terénem (titulní foto). Bylo na nich sedm výhyben s rozšířeným profilem a dvě nejhlubší spadiště ze čtyř budovaných. Jedno mělo hloubku 24 m, druhé bylo hluboké 17 m,“ popsal práci divize 1 vedoucí provozu inženýrských sítí Jiří Růt.

Podle geologických poměrů na místě ražba probíhala buď Novou rakouskou tunelovací metodou, nebo se její zajištění provádělo LB výztuží a typizovanými pažnicemi UNION. „Projekt předpokládal práci v soudržnějších horninách, než ve kterých jsme se nakonec pohybovali,“ pokračoval Jiří Růt. „Kde to však geologie dovolila, používali jsme NRTM s primárním ostěním z příhradových rámů Bretex a dvojitých svařovaných sítí zastříkaných betonem. V hloubkách pod deset metrů jsme často pracovali s pomocí trhavin. Definitivní ostění bez hydroizolace potom vytvořila patnácticentimetrová vrstva železobetonu, vybudovaná pomocí posuvné, sedm metrů dlouhé formy.“

Podstatná část ražeb probíhala pod hustou obytnou zástavbou starou asi 200 let. Před započetím vlastních prací proto bylo nutné na stavbou dotčených domech provést pasportizaci. V průběhu výstavby potom podléhaly nepřetržitému monitoringu. Na základě měření otřesů divize 1 upravila i množství trhaviny na záběr a jeho délku tak, aby eliminovala vliv odstřelů na nemovitosti.

Zatímco spadiště dnes lemují žulové kvádry, které ve stěnách doplnily rozrážeče ze stejného materiálu, oba chodníčky i žlab kynety ve štolách pokryla keramická dlažba. Součástí díla divize 1 byla i výstavba retenční příčky s šoupaty, díky kterým bude možné regulovat odpouštění naakumulovaných dešťových vod při přívalových deštích. Kromě připojení dalších více než 2000 ekvivalentních obyvatel na kanalizační síť měla totiž stavba za úkol převést části průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí do čistírny odpadních vod Na Mělké a vytvořit retenční prostor pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem 4190 m3.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nové štoly pod TáboremNové štoly pod Táborem

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (202x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (64x)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti? (45x)
K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení či vnější...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Výstavba kanalizace a čističky slavnostně zahájena (5 b.)
Dnes byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace v obcích Žďár a Doubrava ve Stře...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (4 b.)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google