KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV

ČOV

Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu

Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu
Publikováno: 1.12.2020, Aktualizováno: 15.2.2021 14:20

Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letiště Praha ve své dlouhodobé strategií s realizací projektů rozvoje a modernizace letištní infrastruktury. Součástí těchto plánů je také projekt rozšíření čistírny odpadních vod JIH, který již aktuálně probíhá s investicí přibližně 670 milionů korun. Po dokončení stavby se kapacita čistírny kontaminovaných a odpadních vod na pražsk...

Celý článek zde

Ocelové dveře a vrata pro čistírnu odpadních vod Ruzyňského letiště

Ocelové dveře a vrata pro čistírnu odpadních vod Ruzyňského letiště
Publikováno: 1.12.2020

Na rozšíření čistírny odpadních vod na Letišti Václava Havla se podílí jako subdodavatel pro Metrostav, a. s. a SMP CZ a. s. svou dodávkou ocelových dveří a vrat firma BB kovo s. r. o....

Celý článek zde

190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze

190 tisíc kubíků betonu pro Ústřední čistírnu vod v Praze
Publikováno: 6.12.2019

Dostavba Ústřední čistírny vod (ÚČOV) v Praze byla svého času největší stavbou ve městě. Dodávky betonu byly zahájeny koncem roku 2015 a poslední kubíky byly dovezeny v loňském roce. Celkem bylo za toto období na stavbě uloženo přes 190 000 m3 betonu. Výhradním dodavatelem betonu byla společnost TBG METROSTAV s. r. o. Plnou pozornost této stavbě věnovala zejména blízká betonárna Libeň s největším výkonem, a sice 130 m3/hod....

Celý článek zde

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Publikováno: 28.11.2019

V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realizace a funkce čistírny....

Celý článek zde

Čistička vod v žulových tunelech hluboko pod Stockholmem projde nanotechnologickou modernizací

Publikováno: 19.5.2015

Stockholmu, který se rozprostírá na 14 ostrůvcích, a jehož nejstarší čtvrť se kdysi jmenovala doslova „Město mezi mosty“, nedostatek vody určitě nehrozí. To nejzajímavější dění okolo vody se dnes ovšem odehrává v ohromných žulových tunelech hluboko pod chodníky a kanály této švédské metropole. Stockholmská vodohospodářská společnost Stockholm Vatten zdokonaluje svou obrovskou čistírnu odpadních vod Henriksdal, která zpracovává celé dvě třetiny ve...

Celý článek zde

Město Nová Paka zrenovovalo čistírnu odpadních vod

Publikováno: 26.9.2013

V dubnu 2012 započala nákladná rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod v obci Stará Paka. Stavba za více než 95 milionů korun byla dokončena po více než jenom roce, a to v červenci. Na úpravu čistírny město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 66 milionů. Areál bude provozovat i nadále Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. ...

Celý článek zde

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci

Publikováno: 18.9.2013, Aktualizováno: 26.9.2013 09:53

Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně s pěti čerpacími stanicemi, napojenými na kanalizační síť výtlačnými řadami. Ty jsou nezbytné pro dopravu znečištěných odpadních vod směrem k čistírně. Investorem díla byl městys Brodek u Přerova a celkové náklady dosáhly téměř 145 milionů korun včetně DPH. Dílo bylo financováno z prostředků Evropské unie, Státního fondu pro živ...

Celý článek zde

Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu

Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu
Publikováno: 16.9.2013

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských Městských sadech za účasti hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka, starosty města Leopolda Bambuly a zástupců dodavatelské společnosti Metrostav. Stavbaři budou mít v následujících dvou a půl letech za úkol rozšířit a upravit současnou čistírnu tak, aby splňovala aktuální legislativní požadavky. ...

Celý článek zde

Řeka Metuje bude zase o něco čistější

Řeka Metuje bude zase o něco čistější
Publikováno: 16.9.2013

Téměř na den přesně se po dvou letech sešli na čistírně odpadních vod v Náchodě – Bražci zástupci investora, zhotovitele a dalších partnerů projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“, tentokráte však již při slavnostním předání projektu. ...

Celý článek zde

Hradčany mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod

Hradčany mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod
Publikováno: 1.11.2012

V úterý 30. října dokončila Severočeská vodárenská společnost (SVS) další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci čistírny odpadních vod v Hradčanech na Českolipsku.  Součástí projektu je i výstavba přečerpávání odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany.  Finanční náklady na stavbu dosáhly téměř 94 milionů korun (včetně DPH)....

Celý článek zde

Česká Kamenice má novou čistírnu odpadních vod

Publikováno: 29.6.2012, Aktualizováno: 9.7.2012 11:17

V České Kamenici byla v úterý 26. června slavnostně otevřena čistírna odpadních vod, která v uplynulých měsících prošla kompletní rekonstrukcí, již provedly společnosti SYNER a Kunst Hranice. V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. července bude zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod....

Celý článek zde

SIAD Czech letos dodá součásti zařízení čistíren odpadních vod

Publikováno: 4.6.2012

Tuzemská dceřiná společnost italsko-americké konfederace SIAD-Praxair, společnost SIAD Czech, která má výrobní zázemí na Mostecku a Brněnsku, získala v letošním roce zakázky na odpařovací stanice a kyslík pro provoz čistíren odpadních vod. Čistírny odpadních vod a jejich koncová zařízení na hygienizaci kalů se tak stávají dalším významným segmentem, do kterého SIAD v České republice vkládá naděje. „V současné době se vlivem nové legislativy...

Celý článek zde

V Němčicích nad Hanou mají novou čistírnu odpadních vod

V Němčicích nad Hanou mají novou čistírnu odpadních vod
Publikováno: 28.5.2012

Němčice nad Hanou, 25. květen 2012 I díky dotacím z Evropské unie se v posledních letech začalo s budováním nových čistíren odpadních vod a kanalizací v menších obcích. Jednou ze zajímavých realizací na Moravě je vybudování kanalizace a ČOV pro město Němčice nad Hanou v hodnotě 56 mil. Kč....

Celý článek zde

Na kanalizaci a čistírnu v Brodku u Přerova přispěje EU

Publikováno: 19.3.2012

Dne 15. 3. 2012 byla slavnostně zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Brodku u Přerova a v místní části Luková. Investorem stavby je obec Brodek u Přerova. Celkové náklady na realizaci kanalizace a čistírny jsou 142 mil. Kč včetně DPH, přičemž 85 % uznatelných nákladů uhradí dotace Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a 5 % uhradí český stát prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí. Zbylé ...

Celý článek zde

Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod

Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod
Publikováno: 31.1.2012

Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokončením rekonstrukce českolipské čističky, která přišla na 255 milionů korun, se završil projekt Čistá Ploučnice, jehož realizací vyřešila Severočeská vodárenská společnost nedostatky v čištění odpadních vod v sedmi městech v regionu....

Celý článek zde

Výhody a nevýhody provozování ČOV obcí

Výhody a nevýhody provozování ČOV obcí
Publikováno: 5.12.2011

V České republice je současné době velice aktuální téma výstavby čistíren odpadních vod v menších obcích. Méně se však již věnuje prostor tomu, co všechno obnáší jejich provoz. Základní otázkou po vybudování nové ČOV pro obec je, zda si zabezpečí její provoz vlastními prostředky nebo se obrátí na specializovanou společnost, která se tak stane provozovatelem ČOV a kanalizační sítě....

Celý článek zde

Letohradská čistírna odpadních vod výrazně zvýší svoji kapacitu

Letohradská čistírna odpadních vod výrazně zvýší svoji kapacitu
Publikováno: 14.9.2011

Poklepáním základního kamene byl v úterý 13. září 2011 v Letohradě zahájen projekt, na jehož konci bude rozsáhlá modernizace zdejší čistírny odpadních vod spojená s výrazným zvýšením její kapacity a rozšíření kanalizační sítě města Letohradu....

Celý článek zde

EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Publikováno: 29.8.2011

Odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby města Dolní Poustevna a části Horní Poustevna vyřeší výstavba nové kanalizace. Všechny splaškové a odpadní vody z těchto lokalit budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, která vznikne v Dolní Poustevně....

Celý článek zde

Nové čistírny odpadních vod na Moravě

Nové čistírny odpadních vod na Moravě
Publikováno: 11.8.2011

I díky dotacím z Evropské unie se v posledních letech začalo s budováním nových čistíren odpadních vod a kanalizací v menších obcích. Jednou ze zajímavých realizací na Moravě je vybudování kanalizace a ČOV pro město Němčice nad Hanou v hodnotě 56 mil. Kč....

Celý článek zde

Nový environmentální projekt na Chebsku

Nový environmentální projekt na Chebsku
Publikováno: 6.11.2010

Nejpozději od 1. dubna 2013 budou do Ohře proudit odpadní vody tak čisté, že řeka ještě víc vyhoví životu lososů. Přispěje k tomu skupinový projekt Chebsko – environmentální opatření, pro který investor, společnost CHEV AK Cheb, získal finanční podporu z Fondu soudržnosti EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR . Tým Ing. Petra Brože z divize 6 převzal staveniště v čistírně odpadních vod v Chebu 1. října. Fakticky tak odstartoval dílo...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (57x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...
Ocelové dveře a vrata pro čistírnu odpadních vod Ruzyňského letištěOcelové dveře a vrata pro čistírnu odpadních vod Ruzyňského letiště (53x)
Na rozšíření čistírny odpadních vod na Letišti Václava Havla se podílí jako subdodavatel pro Metrostav, a. s. a SMP CZ a...
Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (52x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.