KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti

Zajímavosti

Zeppelin CZ předal unikátní stroj na odbahňování rybníků

Zeppelin CZ předal unikátní stroj na odbahňování rybníků
Publikováno: 15.6.2020

Říkají mu Bahňák a moc podobných v Česku nenajdete. Firma PAS Natura ho minulý týden převzala v areálu servisu Zeppelin CZ v Modleticích u Prahy, kde stroj vznikl. Znalci na první pohled poznají, že nejde o sériové rýpadlo, ale o unikátní stroj vybavený podvozkem s rozšířenými a prodlouženými pásy, které mu umožní operovat v extrémních podmínkách určení: na dnech bahnitých rybníků. ...

Celý článek zde

Česko připravuje opatření k zajištění bezpečnosti sítí 5G

Česko připravuje opatření k zajištění bezpečnosti sítí 5G
Publikováno: 11.5.2020

Technologie 5G vyžaduje vyšší ochranu proti kybernetickým útokům. Česká republika má proto ještě tento měsíc přijmout první opatření v souladu s doporučeními EU na zvýšení bezpečnosti 5G....

Celý článek zde

Ericsson je připraven zavést v České republice 5G

Ericsson je připraven zavést v České republice 5G
Publikováno: 6.5.2020

Praxe ukazuje, že po technické stránce lze 5G síť spustit velmi rychle, jak se to nedávno povedlo společnosti Ericsson v Budapešti....

Celý článek zde

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu
Publikováno: 8.8.2019

Železobetonové konstrukce mají ve vodním hospodářství své nezastupitelné místo. Jsou často jedinou možností, jak stavbu provést. Současně je všeobecně známo, že při provedení nevhodným způsobem mohou být poškozeny, a to v důsledku působení média, se kterým jsou v trvalém styku – s vodou....

Celý článek zde

Unikátní betonáž přelivu vodní nádrže Boskovice

Unikátní betonáž přelivu vodní nádrže Boskovice
Publikováno: 30.7.2019

Přes sedm milionů metrů krychlových vodní masy zadržuje v kopcích nad moravskými Boskovicemi cca 45 metrů vysoká a 305 metrů dlouhá sypaná hráz vybudovaná v letech 1985 až 1989....

Celý článek zde

Začaly práce na proměně historického zdymadla Hořín na Vltavě

Začaly práce na proměně historického zdymadla Hořín na Vltavě
Publikováno: 18.6.2019, Aktualizováno: 26.6.2019 12:22

Symbolickým poklepáním na ocelové pachole pro vyvazování lodí dnes byla zahájena velká proměna památkově chráněného zdymadla Hořín na Vltavě u Mělníka. Kameníci začali rozebírat zdivo z roku 1905, aby se vjezd do plavební komory rozšířil a nově jim propluly i moderní vysoké lodě. Za rok se tyto kameny vrátí zpět na unikátní novou konstrukci zdvižného mostu, který zachová původní památkově chráněný vzhled zdymadla. Tento projekt spolufinancovaný N...

Celý článek zde

„Na vodě nás zajímají zakázky za miliardy i desítky milionů,“

„Na vodě nás zajímají zakázky za miliardy i desítky milionů,“
Publikováno: 13.6.2019

říká obchodní náměstek divize 6 Metrostavu Jan Šlajs. Divize, v jejíž žilách historicky kolovala především stavařina na vodě, se za poslední léta rozkročila i na velké železobetonové dodávky, občanskou i bytovou výstavbu a průmyslové zakázky. Aktuálně realizuje například miliardový projekt v bratislavských Mlynských Nivách....

Celý článek zde

Revitalizace říčky Rokytky jako součást nové čtvrti Suomi Hloubětín: pro relaxaci obyvatel i lepší zadržování vody v krajině

Revitalizace říčky Rokytky jako součást nové čtvrti Suomi Hloubětín: pro relaxaci obyvatel i lepší zadržování vody v krajině
Publikováno: 12.6.2019

Podle mnohých klimatologů hrozí Česku další horka a sucha. Ať už se jejich scénáře naplní či ne, byly poslední roky dostatečným mementem, že bychom měli s vodou v krajině lépe hospodařit, abychom byli schopni sušší období překonat. Obzvlášť silně nabývá tento apel na významu ve městech, kde žije většina obyvatel ČR. Proto by developeři v rámci nově vznikajících velkých urbanistických celků měli plánovat nejen odpovídající infrastrukturu od obchod...

Celý článek zde

SILNICE GROUP zahájila klíčovou etapu protipovodňové ochrany Olomouce

Publikováno: 5.4.2018

Sdružení Morava pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP zahájilo výstavbu protipovodňových opatření v centru Olomouce. Technicky náročná etapa s označením II. B zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba je v českém prostředí zcela unikátní, protože se odehrává v historickém jádru města a její součástí je i vybudování náplavky a kompletní náhrada dvou mostů. Investor...

Celý článek zde

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále
Publikováno: 24.1.2018

Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení bezpečnosti provozu má přinést rekonstrukce vodní nádrže Šance na východní Moravě nedaleko slovenských hranic....

Celý článek zde

„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“

„Velkou výhodou byla dlouholetá zkušenost našich techniků s prováděním monolitických konstrukcí,“
Publikováno: 20.12.2017

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucímu projektu rekonstrukce VD Šance, Ing. Martin Polášek ze společnosti OHL ŽS....

Celý článek zde

Protipovodňová opatření a bytová výstavba v Brně

Protipovodňová opatření a bytová výstavba v Brně
Publikováno: 18.12.2017

Zhruba pětina rozvojových ploch města se aktuálně nachází v záplavových zónách hlavních brněnských řek. Jejich využitelnost zejména pro bytovou výstavbu tedy závisí na legislativních omezeních výstavby a postupné výstavbě protipovodňových opatření. Jak vidí tento problém regionální stavitelé a projektanti a jak jej chce město Brno řešit, bylo tématem říjnové konference s názvem Protipovodňová opatření a bytová výstavba, kterou uspořádal Magistrát...

Celý článek zde

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže

Publikováno: 15.5.2012, Aktualizováno: 16.5.2012 09:10

Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu ministerstva podporuje vláda ČR, která schválila ve středu 14. března 2012 průlomový materiál na podporu rozvoje vnitrozemských vodních cest v ČR (Usnesení vlády ČR č. 155/2012). Materiál uvádí jako prioritní výstavbu plavebních stupňů v Děčíně v hodnotě čtyř až pěti miliard korun a v Přelouči v hodnotě tří miliard korun, které maj...

Celý článek zde

Vodní stavby ovládáme

Vodní stavby ovládáme
Publikováno: 13.4.2010

„Metrostav je tradiční dodavatel vodohospodářských staveb,“ řekl letos 2. března při slavnostním zakončení rekonstrukce jezu v Českém Vrbném ředitel divize 6 Ing. Jan Cuc. Na potvrzení jeho slov jsme vybrali ukázky, které dokládají, že stavby kolem vod naše společnost umí a stavěla je i staví po celé republice....

Celý článek zde

Rekonstrukce mostů na vodních cestách

Rekonstrukce mostů na vodních cestách
Publikováno: 31.8.2009

Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných nákladů (labská vodní cesta), resp. osobní přepravu moderním lodním parkem (vltavská vodní cesta)....

Celý článek zde

VD Vrané nad Vltavou - diagnostický průzkum, poruchy starších betonových konstrukcí

Publikováno: 30.7.2009

Opravitelnost starších betonových konstrukcí významně ovlivňují poruchy těchto konstrukcí. Kvalitní průzkum je základním kamenem při rozhodování o možnosti opravy daných konstrukcí....

Celý článek zde

Návrh protierozního opatření v ploše povodí v programu Arc Gis

Publikováno: 11.6.2009

Předmětem příspěvku je návrh protierozní ochrany (PEO) pro kompletní povodí Lubě, v čemž je zahrnutý i návrh pro dílčí povodí přítoků až po soutok se Svratkou. Dále je provedena analýza retenční schopnosti krajiny před a po aplikaci těchto protierozních opatření při R = 20. Výstupem jsou výsledné hodnotové tabulky pro stav před a po návrhu opatření, pro dílčí a kompletní povodí Lubě....

Celý článek zde

Posouzení vlivu odtokových poměrů na výstavbu v Rašovicích

Publikováno: 8.6.2009

Posuzovaná lokalita se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Vyškov a spadá pod katastrální území Rašovice (viz Obr. 1)....

Celý článek zde

Brněnská údolní nádrž - aerace

Publikováno: 4.6.2009

Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stabilita ekosystému byla postupně narušována v průběhu několika posledních desetiletí vlivem vysokých koncentrací biogenních prvků (dusík, fosfor) přitékajících z povodí řeky Svratky nad nádrží Brno – tzv. nadměrnou eutrofizací povodí....

Celý článek zde

Plány oblastí povodí

Publikováno: 29.5.2009

Po vstupu České republiky do Evropské Unie vstoupila v oblasti ochrany vod v platnost také Rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES), jejíž implementace se uskutečňuje v letech 2000 - 2015. Tento proces bude mít zásadní a dlouhodobý dopad na kvalitu všech vodních útvarů v naší zemi....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Brněnská údolní nádrž - aerace (57x)
Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stab...
Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemuPříklad rekonstrukce (sanace) vodojemu (48x)
Železobetonové konstrukce mají ve vodním hospodářství své nezastupitelné místo. Jsou často jedinou možností, jak stavbu ...
Zeppelin CZ předal unikátní stroj na odbahňování rybníkůZeppelin CZ předal unikátní stroj na odbahňování rybníků (43x)
Říkají mu Bahňák a moc podobných v Česku nenajdete. Firma PAS Natura ho minulý týden převzala v areálu servisu Zeppelin ...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do fináleRekonstrukce vodní nádrže Šance zdárně pokračuje a spěje do finále (5 b.)
Posílení povodňové ochrany, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody, lepší regulace vodních průtoků a celkové zlepšení b...
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže (5 b.)
Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu min...
Rekonstrukce mostů na vodních cestáchRekonstrukce mostů na vodních cestách (5 b.)
Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných...

NEJdiskutovanější související články

Brněnská údolní nádrž - aerace (1x)
Cílem dlouhodobého projektu „Čisté povodí Svratky“ je obnova značně poškozeného ekosystému nádrže Brno. Stab...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.