KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná

Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná

Publikováno: 29.3.2009
Rubrika: ČOV, Materiály

Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny staveb s podílem z fondù z Evropské Unie.

Fondy EU jsou rozděleny do tzv. Tématických operačních programů, které pokrývají vybrané oblasti pro rozdělení dotačních titulů dle překládaných projektů. Jedním z osmi takových operačních programů je OP Životní prostředí, jenž je zaměřený „na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva, přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu“.

V projektech patřících do Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byla zahrnuta mj. také tato stavba v Karviné. Na realizaci intenzifikace této čistírny odpadních vod se podílela dodávkami stavebních hmot také společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti se systémovým řešením sanace původních čistíren a také se systémovým řešením pracovních a dilatačních spar v železobetonových konstrukcích. Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. má dále v sortimentu veškeré systémové řešení spar a izolací na ČOV.

Systémové izolace a materiály pro dané konstrukce ČOV dle účelu:

IZOLACE stříkaná Conipur 804 PUR, odolnost v prostředí ČOV
IZOLACE stěrková - bitumenová PCI Pecimor® F, DK, 1K,
PCI Bitupox®
- nátěr, stěrky, detaily
- manžety, pásky
IZOLACE stěrková - nepružná PCI Dichtschlämme,
PCI Kanadicht®
- atest na pitnou vodu
- atest na „kana“ vodu
IZOLACE stěrková - flexibilní MASTERSEAL® 550FX,
MASTERSEAL® 588,
PCI Seccoral® 1K (2K)
- mosty, nádrže, bazény
- atest na „kana“ vodu
- proti radonu, pod K
Těsnění pásy PVC, pásy Hypalon MASTERFLEX® 2000,
MASTERFLEX® 2000 KAB,
MASTERFLEX® 3000
- dilatace, pracovní spára
- lepení epox. lepidlem
Bobtnavé pásky a pasty MASTERFLEX® 610, 612 - pracovní spáry, prostupy
Injektáže spár a trhlin MASTERFLEX® 900,
MASTERFLEX® 801,
MASTERFLEX® Injekt 500
- spára trvale pod kontrolou (hadičky)
- trhliny, rubová injektáž
Těsnící hmoty - výrony PCI Polyfix® 30 sek.,
PCI Polyfix® 5 min.,
WPL
- aktivní výrony vody
Hydrofobizace MASTERSEAL® 303 - ochrana proti srážkové vodě
Krystalizace MASTERSEAL® 501 - těsnění betonu v ploše

Stavební objekt 03, rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže
Železobetonové konstrukce dešťových zdrží o rozměrech cca 42 x 40 m – retenční objem 2.500 m3, budou provedeny z vodostavebního betonu – označení jednotlivých tříd betonu – viz výkresová dokumentace. Konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží R 10505, T 10338, sítí.

Vzhledem k velikosti daného objektu je objekt rozdělen na 4 dilatační celky. Dilatace ve dně bude řešena položením povrchového pásu šířky 260 mm na betonovou mazaninu, ve stěnách pásem šířky 250 mm. Dilatační pásy jsou navrženy na max. tlak vody 15 m. Pracovní spáry mezi dnem a stěnami budou utěsněny například pomocí pozinkovaného plechu s úpravou bobtnajícími pásky nebo pomocí bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. Během betonáže budou osazeny jednotlivé zámečnické výrobky.

Z důvodu zamezení vzniku trhlin od smršťování betonu u paty stěn nádrží budou do svislých stěn ve vzdálenosti 5 m navrženy řízené pracovní spáry, které budou tvořeny vložením trapézového plechu v celé tloušťce stěny s přilepenými bobtnajícími pásky z obou stran plechu. Během betonáže budou osazeny jednotlivé zámečnické výrobky – chráničky, prostupové kusy, případně rámy poklopů – viz projektová dokumentace. Dále budou v konstrukcích vynechány otvory pro vedení elektroinstalací. Viditelné hrany nádrží (hrany stěn, pochozí lávky) budou zkoseny.

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. nabízí komplexní řešení a ucelený systém materiálů na různá použití a snaží se vždy pomoci jak investorovi, tak dodavateli stavebních prací a tím pomáhat vytvářet kvalitní díla schopná sloužit ještě dalších několik desítek let. Tyto speciální produkty společnosti, které zlepšují, chrání, nebo pomáhají udržovat svět, investice a majetek investorů, najdete v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách, v budovách různých typů a na podzemních nebo nadzemních stavebních konstrukcích v rámci celé ČR.

Údaje ke stavbě
Stavba Karviná - rozšíření kanalizace, rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže
Objednatel Statutární město Karviná
Zhotovitel VOKD, a. s., divize důlního a podzemního stavitelství, Ostrava
V subdodávce provádí RENOVA, Český Těšín
Projektant HYDROPROJEKT CZ a. s.
Správce stavby VOD-KA a. s., ČECH-ENGINEERING a. s., Technoprojekt a. s.
Termín zahájení 01/2008
Termín dokončení 12/2009

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
ČOV Karviná ve výstavbě - celkový pohled na dešťové zdržePůdorys - Dilatace obvodové stěnyPůdorys - Řízená pracovní spáraDetail napojení MASTERFLEX® 850 (plech s butylkaučukem do pracovní spáry) a MASTERFLEX® 2000 D (vnitřní dilatační PVC pás) Provedení: prošroubování a dotažení pomocí šroubů, podložek a tří příložek z materiálu MASTERFLEX® 850 (pro vyšší tuhost spoje Schéma rozhraní dilatačních celků dešťových zdrží v ČOV KarvináRozhraní dilatačních celků dešťových zdrží v ČOV KarvináPůdorys - Středová dilataceDetail založení dilatačního kříže na základové desce – dešťová zdrž KarvináÚprava pracovní spáry speciálním plechem s butylkaučukem MASTERFLEX® 850

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrověCelková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (58x)
V článku je popsána realizace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Popsána je koncepce, realiza...
Komplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV KarvináKomplexní stavební rekonstrukce a dostavba ČOV Karviná (56x)
Stavba a rekonstrukce celé této ČOV Karviná, jako v dnešní době celá řada dalších po celém území ČR, se řadí do skupiny ...
Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (50x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.