KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní přehrady    Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy

Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy

Publikováno: 2.2.2021
Rubrika: Vodní přehrady

Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

Nejdůležitější funkcí heřminovské přehrady je tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě. Za běžné povětrnostní situace a za běžného provozu může hladina dostoupit nejvýše na úroveň tzv. zásobní hladiny, při níž je objem akumulované vody pro plnění účelu nádrže optimální (zhruba 3 mil. m3), a na této úrovni bude hladina vody v nádrži po převážnou část roku. Účelem nádrže za povodní je zachycení zvýšených přítoků (povodňové vlny), kdy hladina v nádrži pak může stoupat (při regulovaném odtoku) až do výšky maximální hladiny, tedy do objemu 14,54 mil. m3. Na snížení povodňových vln je určeno celých 80 % z objemu nádrže Nové Heřminovy. Laicky řečeno, v době vysokých průtoků přehradní hráz zadrží povodňové vody, které jsou pak postupně vypouštěny v době, kdy již nezpůsobují tak velké škody. Pokud jsou přítoky tak velké, že se objem přehrady naplní, voda bezpečnostním přelivem volně protéká pod hráz. Taková situace je však velmi málo pravděpodobná a mohla by se vyskytovat přibližně jednou za 200 až 500 let.

Druhým extrémem je období sucha, kdy díky vypouštění naakumulované vody může přehrada zajistit v řece vodu, která je potřebná pro vodní živočichy.

„Přehrada může být velmi prospěšnou stavbou také pro bruntálský region jako místo k rozvoji vodních sportů a rekreaci a může přinést místním obyvatelům také pracovní příležitosti a finanční prostředky. Zde je nutné zmínit velký rozdíl ve způsobu přípravy a projektování oproti již postavené přehradě Slezská Harta, která byla připravována v období tuhé normalizace s minimálním ohledem na obyvatele a jejich odškodnění. Naopak přehrada Nové Heřminovy je připravována citlivě s ohledem na zájmy obyvatel, s odpovídajícími finančními náhradami pro zasažené majitele domů a pozemků a s možností kompenzace dotčeným obcím,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.


Poznámka:

Hlavní funkcí údolních nádrží v povodí řeky Odry je dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro průmysl a služby, transformace neboli snižování povodňových průtoků, nadlepšení průtoků v tocích v období sucha a v neposlední řadě u některých nádrží i rekreace a výroba elektrické energie.

Jedná se o stručné shrnutí těch nejdůležitějších úkolů, které přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná a Těrlicko mají. V rámci opatření v povodí horního toku řeky Opavy se připravuje nádrž Nové Heřminovy, která doplní současnou vodohospodářskou soustavu povodí Odry a svými parametry bude účinně snižovat povodňové extrémy až do města Opavy včetně a zároveň bude svým nadlepšovacím účinkem (zhruba 850 l/s) garantovat dostatečný hygienický průtok v řece Opavě s nabídkou vody potenciálním uživatelům, zejména pro úsek řeky Opavy mezi Krnovem a Opavou, kde jsou historicky zaznamenávány nejnižší průměrné roční srážky v rámci povodí Odry.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hlavní účel přehrady Nové HeřminovyHlavní účel přehrady Nové Heřminovy (111x)
Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalš...
Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájenoÚzemní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno (70x)
Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru pr...
Příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje odstraňováním vykoupených objektů (23x)
Probíhá další etapa odstraňování objektů z budoucí zátopy připravovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. V zá...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.