KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Jezy    Rekonstrukce jezu v Hranicích pokračuje podle plánu

Rekonstrukce jezu v Hranicích pokračuje podle plánu

Publikováno: 24.7.2020
Rubrika: Jezy

Povodí Moravy, s. p. v březnu 2020 zahájilo rozsáhlou rekonstrukci jezu v Hranicích na Moravě, která spočívá v jeho rozšíření o třetí jezové pole. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví. V července dojde k úplnému vypuštění jezové zdrže.

Probíhá rozsáhlá rekonstrukce jezu v Hranicích. Stavební práce spočívají především v rozšíření jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i pod jezem. Současně s tím vznikne na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí přechod. Práce probíhají bez komplikací. Aby mohly pokračovat, bude od července kompletně vypuštěna jezová zdrž. „V období od července do listopadu budou probíhat práce, kvůli kterým uskutečníme úplnou srážku až na kótu pevného prahu. V průběhu srážky provedeme demolice levobřežních zdí a zahájíme přestavbu levobřežního pilíře na říční. Dojde k založení nového jezového pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vypouštění jezové zdrže začne 1. července v 8 hod, ukončení se předpokládá za běžných průtoků vody v 14 hod. Manipulace při vyhrazování bude probíhat po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Po poklesu hladiny bude probíhat případné odstranění naplavených stromů v nadjezí. Úplné vyhrazení jezu potrvá pět měsíců, následně dojde k částečnému napuštění na kótu 242,3 m n. m, tedy o 2,3 m. Vypuštění jezové zdrže bylo schváleno příslušnými orgány. Snižování hladiny bude probíhat pod biologickým dohledem, aby se zamezilo úhynu či poranění živočichů.

„Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 m, po rekonstrukci se rozšíří o dalších 16 m. Tím dojde při povodních ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ říká Gargulák. Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvyna území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 m mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání. 

Povodí Moravy, s. p. v rámci rekonstrukce počítá i s usnadněním migrace vodních živočichů. Na levém břehu proto okolo jezu vznikne rybí přechod. „Současně s rozšířením jezu o jedno jezové pole postavíme na levém břehu rybí přechod. Ten bude dlouhý 147,9 m a ve dně široký 3 m. Návrhový průtok rybího přechodu je 0,74 m³/s. Přechod jsme navrhli na základě biologického průzkumu a při těchto parametrech konstrukce umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě,“ vysvětluje Gargulák. Práce na jezu potrvají do konce roku 2021.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Celkové předpokládané investiční náklady rozšíření jezu včetně stavby rybího přechodu jsou 230 milionů korun

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Začaly práce na rozsáhlé rekonstrukci Staroměstského jezu v PrazeZačaly práce na rozsáhlé rekonstrukci Staroměstského jezu v Praze (63x)
Dne 7. 4. 2021 byly zahájeny práce na dlouho připravované celkové rekonstrukci historického Staroměstského jezu na Vltav...
Rekonstrukce jezu v Hranicích pokračuje podle plánuRekonstrukce jezu v Hranicích pokračuje podle plánu (43x)
Povodí Moravy, s. p. v březnu 2020 zahájilo rozsáhlou rekonstrukci jezu v Hranicích na Moravě, která spočívá v jeho rozš...
Bečva, jez Hranice – zkapacitnění jezu a rybí přechodBečva, jez Hranice – zkapacitnění jezu a rybí přechod (40x)
V článku je popsáno zkapacitnění, tj. rozšíření jezu a výměna technologie. Účelem stavby je zlepšení protipovodňové ochr...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.