KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Publikováno: 12.12.2019
Rubrika: Aktuality

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 17. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2019“. Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

Konference se zúčastnilo 330 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Mezi zahraničními hosty byli zejména odborníci ze Slovenska, ale také tradiční hosté z odboru životního prostředí města Drážďany a hosté z Chorvatska.

Ve třech blocích se vystřídalo 22 přednášejících s příspěvky, které odrážely hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí,
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů,
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně),
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině,
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.

V souvislosti s víceletými projevy suché periody se příspěvky více věnovaly dopadům sucha na vodní toky, na možnosti operativního řízení v hospodaření s vodou i přípravě opatření k zadržení vody v krajině. Účastnící konference se shodovali, že je nezbytné sledovat souběžnou přípravu a postupnou realizaci jak kapacitních vodních zdrojů, zejména vodních nádrží, tak i těch opatření v krajině, která zvýší zadržení vody v krajině s tím, že přírodě blízká opatření nenahradí funkci přehradních vodních nádrží a tyto nenahradí funkci přírodě blízkých opatření. Každé z nich má nezastupitelnou funkci a musí se vzájemně doplňovat.

Letošní program konference byl obohacen větším podílem přednášek představitelů různých vysokých škol nejen technického zaměření. 

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů.

Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., Metrostav a.s., a dále partnerům POHL cz, a.s., a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s. a Sweco Hydroprojekt a.s. a nově také Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Bez přispění partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Prezentace z přednášek a fotogalerie jsou k nahlédnutí na stránce https://konference.vrv.cz.

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů.

Příští ročník konference se bude konat na stejném místě ve dnech 24.-25.11.2020. Budeme se opět těšit na vaši účast!

Za pořadatele

Ing. Jiří Valdhans

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Jiří ValdhansVodní toky 2019

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Cyklus 10 diskuzních setkání ke Stavebnímu zákonu zahajuje téma Ochrana veřejných zájmůCyklus 10 diskuzních setkání ke Stavebnímu zákonu zahajuje téma Ochrana veřejných zájmů (126x)
Pravidelná pondělní diskuzní setkání o problematice Stavebního zákona zahajuje téma Ochrana veřejných zájmů již v ponděl...
Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu (65x)
Moravskoslezský kraj se potýká s útlumem tradičního průmyslu. Vláda projednává ukončení těžby v OKD a současně se s kriz...
Metrostav a.s. má nového generálního řediteleMetrostav a.s. má nového generálního ředitele (61x)
K výrazné změně dochází od 1. července letošního roku ve vrcholném vedení největší české stavební firmy. Novým generální...

NEJlépe hodnocené související články

„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“ (1 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Ing. Lubomír Fojtů – ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). V rámci našeho ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google