KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže

Publikováno: 12.12.2019
Rubrika: Aktuality

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 17. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2019“. Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

Konference se zúčastnilo 330 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Mezi zahraničními hosty byli zejména odborníci ze Slovenska, ale také tradiční hosté z odboru životního prostředí města Drážďany a hosté z Chorvatska.

Ve třech blocích se vystřídalo 22 přednášejících s příspěvky, které odrážely hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí,
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů,
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně),
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině,
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.

V souvislosti s víceletými projevy suché periody se příspěvky více věnovaly dopadům sucha na vodní toky, na možnosti operativního řízení v hospodaření s vodou i přípravě opatření k zadržení vody v krajině. Účastnící konference se shodovali, že je nezbytné sledovat souběžnou přípravu a postupnou realizaci jak kapacitních vodních zdrojů, zejména vodních nádrží, tak i těch opatření v krajině, která zvýší zadržení vody v krajině s tím, že přírodě blízká opatření nenahradí funkci přehradních vodních nádrží a tyto nenahradí funkci přírodě blízkých opatření. Každé z nich má nezastupitelnou funkci a musí se vzájemně doplňovat.

Letošní program konference byl obohacen větším podílem přednášek představitelů různých vysokých škol nejen technického zaměření. 

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů.

Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., Metrostav a.s., a dále partnerům POHL cz, a.s., a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s. a Sweco Hydroprojekt a.s. a nově také Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Bez přispění partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Prezentace z přednášek a fotogalerie jsou k nahlédnutí na stránce https://konference.vrv.cz.

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů.

Příští ročník konference se bude konat na stejném místě ve dnech 24.-25.11.2020. Budeme se opět těšit na vaši účast!

Za pořadatele

Ing. Jiří Valdhans

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Jiří ValdhansVodní toky 2019

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Do budoucna by podpora z veřejných zdrojů měla být více orientována na budování malých i velkých vodních nádrží,“„Do budoucna by podpora z veřejných zdrojů měla být více orientována na budování malých i velkých vodních nádrží,“ (76x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavb...
Pro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádržePro zadržení vody je potřeba stavět přehradní vodní nádrže (65x)
Ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing...
Povodí Moravy realizuje vodohospodářské stavby a chystá se na dalšíPovodí Moravy realizuje vodohospodářské stavby a chystá se na další (54x)
Stavby a opatření ve „správě“ Povodí Moravy, s. p. se pohybují v řádech stamilionů korun ... Povodí disponují nepřenosit...

NEJlépe hodnocené související články

„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“ (1 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Ing. Lubomír Fojtů – ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). V rámci našeho ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google