KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní nádrže    Povodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybník

Povodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybník

Publikováno: 18.11.2019
Rubrika: Vodní nádrže

Oprava objektů na hrázi malé vodní nádrže Kamenný rybník v obci Trhanov na Domažlicku, ale zejména odstranění sedimentů ze dna, prodlouží životnost této vodní nádrže a umožní obnovení její ekologické funkce průtočného rybníka k akumulaci a zadržení vody a provozování extenzivního (rekreačního) rybolovu. Oprava je zařazena do dotačního podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ Ministerstva zemědělství a celkové náklady činili 22,75 mil. Kč.

Předmětem prací byla oprava objektů na hrázi a odtěžení sedimentů. Likvidace sedimentů proběhla zákonným způsobem s odvozem na skládku, částečným uložením na zemědělské pozemky a z části sedimentů byl v nádrži vytvořen ostrůvek. Bylo opraveno opevnění hráze a části břehů nádrže včetně zdi u pravého zavázání hráze, byl odstraněn stávající požerák a vybudován nový. Dále bylo vyměněno odtokové potrubí pod hrází a opravena dlažba u zaústění potrubí do koryta vodního toku. Oprava objektu bezpečnostního přelivu zahrnovala vyspravení a proinjektování zdí, opravu stavidel, nátěr ocelových konstrukcí stavidel a opravu dlažby pod objektem.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Povodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybníkPovodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybníkPovodí Vltavy dokončilo opravu malé vodní nádrže Kamenný rybník

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Koncepční příprava vodního díla VlachoviceKoncepční příprava vodního díla Vlachovice (106x)
Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se s...
Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatřeníErozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření (73x)
Příspěvek představuje výsledky určení aktuálního transportu splavenin a erozního fosforu pro celé povodí VN Brno a efekt...
Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádržíMetodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží (49x)
Během jednání při přípravě nařízení vlády o způsobu a kri­tériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku byla pro vy...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google