KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní nádrže    Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření

Publikováno: 13.1.2020
Rubrika: Vodní nádrže

Příspěvek představuje výsledky určení aktuálního transportu splavenin a erozního fosforu pro celé povodí VN Brno a efekti­vitu několika typů opatření v povodí. Výpočet je podkladem pro návrh Listu opatření typu B pro plány dílčích povodí. Bilance pro VN Vír a VN Brno byla provedena modelem WaTEM/SEDEM. Výpočet zahrnoval průzkum povodí a šetření mezi hospodařící­mi subjekty pro zajištění aktuálních osevních postupů i způsobů hospodaření v povodí. Scénáře ochranných opatření spočívaly v (a) simulaci záchyt­ných travních pasů podél vodních toků a v drahách soustředě­ného odtoku, (b) doplnění pasů o zatravnění celých pozemků s průměrným sklonem přesahujícím 15 %, (c) doplnění pasů o vrstevnicové přerušující pásy na sklonech přesahujících 15 %. Model určuje rovněž zachycení v trase a tedy výsledný význam dílčích povodí pro cílovou nádrž. Pro VN Brno jsou z tohoto hlediska nejkritičtějšími – povodí Veverky, povodí Lubě, povodí Besánku. Pro povodí VN Vír jsou jimi – povodí Fryštávky, Telec­kého potoka a potoky přímo ústící do VN Vír. 

Klíčová slova: VN Brno; VN Vír; eroze půdy, transport sedimen­tu, WaTEM/SEDEM. 

Erozní událost s transportem do vodního toku monitorovaná v povodí v roce 2018

Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prv­kem v krajině. Při zanášení sedimentem dochází nejen ke snižování zásobního objemu nádrže, ale také dalším negativním následkům v podobě eutrofizace či obecného zhoršení kvality vody. Dochází k postupnému omezení účelu, pro který byla nádrž vybudována. Navrácení nádrže do původního stavu a obnovení původního úče­lu je vždy velmi nákladné a u větších nádrží prakticky nemožné.

Zájmové území povodí vodní nádrže Brno s rozlohou 1 586 km2 je dle CORINE databáze zastoupeno z 31 % ornou půdou, 36 % le­sem, 20 % travním porostem. Téměř 44 % celého území je v registru LPIS (registr zemědělských pozemků podle MZe), z čehož orná půda je zastoupena přibližně 457 km2. Celkově se na území nachází 374 vodních nádrží. Délka vodních toků je více jak 2 000 km. Hustota zalidnění je přibližně 128 osob na km2, tedy cca 200 tisíc obyvatel.

Vzhledem k zastoupení orné půdy, topografii i hustotě vod­ních toků a jejich častého přímého kontaktu s povrchovým odto­kem ze zemědělských pozemků je celé povodí zdrojem erozních splavenin (viz. obrázek 1), které výrazně dotují říční síť i nádrže na tocích (zejména VN Brno a VN Vír). Tento stav se týká nejen samotných splavenin formou nerozpuštěných látek, ale také dal­ších vázaných látek. Z těch, které přímo přispívají k eutrofním procesům, je nejvýznamnějším fosfor ve všech formách.

Cílem práce v předkládané studii je navrhnout možné scénáře opatření proti vodní erozi a transportu splavenin a posoudit efek­tivitu navržených scénářů. A to nejen z hlediska omezení erozní­ho smyvu na pozemcích v povodí, ale zejména z pohledu snížení zátěže cílových vodních útvarů VN Brno a VN Vír. Navrženy byly čtyři scénáře.

Celý článek, který byl prezentován v rámci 6. ročníku konference Vodní nádrže 2019 (23. - 24. října 2019, Brno), je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Autor:
Josef Krása, Miroslav Bauer, Barbora Jáchymová, Jan Devátý, Tomáš Dostál

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Erozní událost s transportem do vodního toku monitorovaná v povodí v roce 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Modernizace vodního díla Morávka začne v dubnu 2021. Letos Povodí Odry proinvestuje 390 milionůModernizace vodního díla Morávka začne v dubnu 2021. Letos Povodí Odry proinvestuje 390 milionů (152x)
Nejvýznamnější stavební akcí letošního roku bude zahájení modernizace vodní nádrže Morávka na řece Morávce v Beskydech z...
Stavbaři Metrostavu svářejí pod vodou u Hněvkovické přehradyStavbaři Metrostavu svářejí pod vodou u Hněvkovické přehrady (101x)
To nejdůležitější se odehrává pod vodní hladinou a za stálé účasti potápěčů – včetně budování tzv. ochranných jímek a sv...
Koncepční příprava vodního díla VlachoviceKoncepční příprava vodního díla Vlachovice (74x)
Výstavba vodních nádrží včetně její přípravy je velmi kompli­kovaná činnost. Jedná se multidisciplinární úlohu, kde se s...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Metrostav zahajuje rekonstrukci vodního díla HněvkoviceSpolečnost Metrostav zahajuje rekonstrukci vodního díla Hněvkovice (5 b.)
Stavební firma Metrostav, a. s., přesněji Divize 6 a její oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj, zahájila na jaře roku ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.