KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie    Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

Publikováno: 19.6.2017, Aktualizováno: 13.9.2017 14:31
Rubrika: Technologie

Součástí projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“ je sanace přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.

Prameniště Hulín bylo vybudováno v 70. letech minulého století. Jímací území tvoří soustava vrtů, akumulační nádrž s armaturní komorou a čerpací stanice. Z vrtů je čerpána voda potrubími DN 150 do armaturní komory a akumulační nádrže, odkud je potom vedena přes čerpací stanici do úpravny vody v Kroměříži. Současný stav vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN 300 i všech částí prameniště je již na pokraji životnosti a provozovatel musí stále častěji řešit celou řadu závad a poruch. Zároveň, vzhledem k dlouhodobému suchu v posledních letech, se z prameniště Hulín stal jeden ze zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž. Všechny tyto aspekty vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím území, tak i čerpací stanice s armaturní komorou včetně armatur a vodovodního přivaděče.

V požadavcích projektu byl minimální zásah do krajiny, omezení výkopových prací a instalace takového potrubního systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody, požadovaný průtok a minimální dopad stavby na okolí. Rozhodnuto bylo o využití inovativní technologie Compact Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v místech městské či průmyslové výstavby, anebo v krajinářsky chráněných či zemědělsky obdělávaných oblastech. Princip této metody je založen na zatažení předtvarovaného PE potrubí se zmenšeným vnějším průměrem do původní trubky. Nové PE potrubí je následně vráceno do kruhového tvaru a staré potrubí nadále slouží jako ochrana a opora pro novou trubku.

„Volba moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe byla v tomto případě jednoznačná,“ říká Radim Modlitba, produktový manažer společnosti Wavin Ekoplastik. „Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínosem je tedy nejen ekonomický dopad, ale především ohleduplnost a šetrnost k životnímu prostředí. Navíc se tato technologie osvědčila již u mnoha podobných projektů v ČR i v zahraničí a získala dokonce několik významných ocenění.“

V projektu je použito celkem 7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN315, které je rozděleno do 54 úseků.

Stavba řeší zkapacitnění prameniště Hulín až na Q = 100 l . s–1, včetně dopravy surové vody na úpravnu vody Kroměříž. Nové řešení zároveň výrazně zvýší provozní zabezpečenost Kroměřížska, zejména při řešení krizových stavů a při ohrožení některého ze zdrojů podzemní vody.

Investorem projektu jsou Vodovody a kanalizace Kroměříž. Stavba přivaděče byla zahájena únoru tohoto roku, dokončení se předpokládá v září 2017.

Compact Pipe Technology for a Better Water Quality
The project called “Increasing the Capacity of the Spring and Increasing the Quality of Drinking Water from Hulín Spring” includes building a raw water conduit leading to a water treatment plant in Kroměříž. For this purpose, a trenchless technology of Compact Pipe was chosen as the best method.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Příprava potrubí Compact Pipe k zatahováníVykládka potrubí Compact PipeSpeciální vozík pro odmotávání potrubí z bubnůZatažené potrubí Compact Pipe připravené k zaslepení obou konců úseku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Žárově zinkované podjezí ve SkotskuŽárově zinkované podjezí ve Skotsku (39x)
Catrine Weir na skotské řece Ayr je jez z 19. století, který zajišťoval zásobování vodou pro provoz vodních kol četných ...
Sanace zásobníků pitné vody (38x)
Betonové konstrukce vodojemů a zásobníků na pitnou vodu bývají mnohdy v takovém stavu, že není zaručena vodotěsnost a re...
Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vodyTechnologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody (33x)
Součástí projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“ je sanace přivaděče surové v...

NEJlépe hodnocené související články

Úprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybkyÚprava plavební úžiny Chvatěruby s přeložkou vodovodní shybky (4.7 b.)
Na počátku roku 2009 byla zahájena rozsáhlá investice Ředitelství vodních cest, která má výrazně zlepšit podmínky plavby...
Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření u řeky Moravy na SlovenskuSuchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření u řeky Moravy na Slovensku (3 b.)
Stavba „Suchohrad – rekonstrukce stávajícího protipovodňového opatření“ zlepšuje ochranné parametry pr...
Hodnotenie environmentálných rizík v povodí (2.5 b.)
Hlavnými negatívami, vzhľadom na hydrologický cyklus, sú znečisťovanie vodného prostredia v najširšom zmysle, nevhodné p...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.