KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    Stavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí, 25 procent z nich chystá výdaje zvýšit i v době ekonomické recese

Stavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí, 25 procent z nich chystá výdaje zvýšit i v době ekonomické recese

Publikováno: 6.5.2009, Aktualizováno: 7.5.2009 12:51
Rubrika: PR

Investice do informačních technologií považují čeští výrobci stavebních materiálů za užitečné a nebudou je ani v současné ekonomické situaci nijak výrazně omezovat; 65% firem hodlá plánované investice do IT pro nejbližší období zachovat, plných 25% pak plánuje tyto výdaje dokonce ještě zvýšit. O snížení investic tak uvažuje pouhých 10% oslovených firem. Tyto údaje vyplynuly z bleskového průzkumu provedeného společností CCV mezi padesáti stavebními firmami vystavujícími na veletrhu IBF a byly dnes představeny v rámci konferenčního programu veletrhu. Mezi prioritní opatření firem naopak patří škrtání provozních nákladů, efektivnější využívání informací a prohlubování zákaznických vztahů.

Zjištěné výsledky naznačují zlepšení investiční nálady na trhu:

zatímco při podobných šetřeních z počátku roku byla investiční skepse velmi hluboká, aktuální průzkum ukazuje zlepšené vnímání současné situace. Tuto změnu je možné přisuzovat pozitivním pobídkám pro oblast stavebnictví z posledních týdnů, od deklarací veřejných zakázek až po dotační projekt Zelená úsporám ve výši 25 miliard korun, který byl zahájen ministrem Bursíkem přímo na brněnském veletrhu, podobně jako nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena mimo jiné i na investice do energetických úspor v budovách veřejného sektoru a přináší celkem až 6 miliard korun.

Na otázku, jaká opatření byla přijata v současném období stavební recese, uvedli zástupci stavebních firem nejčastěji snižování provozních nákladů (73%), lepší využívání analýz a informací (68%), prohlubování zákaznických vztahů (61%) a expanzi na nové trhy nebo do tržní niky konkurence (42%). Pouze 22% firem mezi nejnutnějšími opatřeními uvedlo snižování investičních nákladů. S tímto zjištěním koresponduje také ochota i nadále investovat do informačních technologií. „Většina firem v letošním roce plánuje zachovat stejnou výši výdajů do IT, 25% jich dokonce plánuje tyto výdaje navýšit,“ uvedl ředitel pro strategický marketing společnosti CCV Petr Ondrášek. „O zvýšení plánovaných investic s využitím některého z dotačních programů Evropské unie navíc uvažuje plných 50% firem, přičemž 5% již má tuto formu podpory rozpracovánu.“

CCV Graf průzkumu

Dodavatelé IT musí mluvit „srozumitelnou řečí“

Mírná většina respondentů se domnívá, že dodavatelé IT nenaslouchají správně zákazníkovi a nedokáží vysvětlit nabízená řešení, tedy mluvit pro zákazníka srozumitelným jazykem. „Úspěšný může být jenom ten, kdo nejen dodá kvalitní řešení, ale kdo také prokáže zkušenost v oboru a kompetenci pro jeho implementaci,“ uvedl Petr Ondrášek.

Společnost CCV Informační systémy dodává obchodním a výrobním stavebním firmám spolehlivé informační systémy, které podporují řízení odběratelských sítí se složitými a na míru šitými smluvními podmínkami, automatické odběry objednávek a dalších obchodních dokladů. „Důležitá je úzká provázanost ERP se systémy odběratelů umožňující lepší predikci a řízení poptávky, výroby, zásob a cash flow,“ řekl Dalibor Damborský, ředitel společnosti CCV Informační systémy. „Provázání informačních systémů s dodavateli velmi oceňují obchodní sítě stavebnin. To jim přináší efektivnější řízení obchodní sítě, optimalizaci činnosti poboček v oblasti cenotvorby, struktury sortimentu a výše zásob. V současné ekonomicky nestabilní době je naprosto klíčová pružnost a schopnost rychlé reakce a expanze. Naše systémy v těchto oblastech poskytují zákazníkům hmatatelnou podporu.“

Řešení na míru ve stavebnictví vedou

Podle názoru stavebních firem dále platí, že informační systém by měl podniku především přinést úsporu zdrojů a lepší přehled o firmě. Trendem současnosti jsou řešení na míru. Rostoucí význam investic do nákladů lidské práce v oblasti IT a implementace podle potřeb organizace potvrzují podle jejího ředitele Dalibora Damborského i zkušenosti společnosti CCV.

Z pohledu funkcionality systému jsou výsledky průzkumu jednoznačné: zákazníkům v prvé řadě záleží na srozumitelnosti aplikace (60%). Zlepšit či nově zavést v informačním systému firmy by respondenti chtěli především řízení poptávky, distribuce a skladových zásob. Tento požadavek uvedlo z svou prioritu 24% respondentů. Mezi další trojicí preferovaných řešení patří řízení vztahů se zákazníky (21%), manažerské analýzy a reporting (20%) a nejčastější odpověďmi se objevuje také důraz na elektronickou výměnu obchodních dokumentů (11%).

„Téměř stovka našich klientů ze stavebního a nábytkářského segmentu dnes využívá komplexní řešení pro elektronickou výměnu dokumentů či elektronickou fakturaci, což je typické úspěšné softwarové řešení dnešní doby, které snadno přináší okamžité úspory nákladů,“ řekl Petr Ondrášek. Na českém trhu stavebnictví podle aktuálních údajů Českého statistické úřadu používá elektronickou fakturaci 7% firem, řešení pro elektronickou výměnu dokumentů (EDI) ve formátu EDIFACT 2,1% a řešení EDI postavené na formátu XML 8,9%. Tato tři čísla jsou vesměs o polovinu nižší než je průměr ve všech dvaceti sedmi zemích Evropské unie.

V bleskovém průzkumu CCV odpovídalo 52 vystavovatelů na veletrhu IBF

Bleskový mobilní průzkum CCV během prvních dnů Mezinárodního stavebního veletrhu IBF oslovil padesát vybraných vystavovatelů. Respondenty byly osoby s vlivem na pořízení informačních systémů v podniku. Odpovědi na otázky byly okamžitě zaznamenávány do PDA počítačů propojených se serverem, kompletní výsledky průzkumu tak bylo možno průběžně sledovat a prezentovat do půl hodiny po skončení průzkumu v doprovodném programu veletrhu.

O společnosti CCV Informační systémy

CCV Informační systémy je ryze český softwarehouse. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Na trhu působí již od roku 1992. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a jeho pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment) a v Opavě (divize CCV eBusiness).

Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (ERP systémy Microsoft Dynamics NAV), jeho nadstavbových řešení (Warehouse Management System) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion®), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální internetová řešení (registry, portály) pro státní správu.

CCV Informační systémy udržuje certifikát dle systému kvality ISO 9001:2001, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Valued Member Partner.

CCV Informační systémy

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí,  25 procent z nich chystá výdaje zvýšit i v době ekonomické receseStavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí, 25 procent z nich chystá výdaje zvýšit i v době ekonomické recese (35x)
Investice do informačních technologií považují čeští výrobci stavebních materiálů za užitečné a nebudou je ani v současn...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.