KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Vodní toky    Montáž ocelové konstrukce a vystrojení zvedacího mostu Plavební komory Hořín

Montáž ocelové konstrukce a vystrojení zvedacího mostu Plavební komory Hořín

Publikováno: 13.10.2020
Rubrika: Vodní toky, Aktuality

Po jarní montáži vrat dolního ohlaví Plavební komory Hořín (Středočeský kraj) byla 30. dubna 2020 osazena ocelová konstrukce zvedacího mostu. Tomuto předcházela logistická příprava, protože most o váze cca 80 tun musel osadit mobilní jeřáb. Délka vyložení činila okolo 40 metrů. Mechanizace pro tuto specifikaci břemena odpovídala největšímu mobilnímu jeřábu v Česku – Liebherr LR 1750, jehož nosnost je až 750 tun.

Montáž jeřábu na připraveném prostoru velikosti cca 15 × 15 m s maximálním sklonem 5° trvala tři dny. Jednalo se o letmou montáž, kdy rameno jeřábu bylo montováno ve vzduchu z důvodu malého prostoru staveniště, který byl do značné míry zaplněn označenými kameny, jež se vrací na původní místo v konstrukcích velké plavební komory.

PŘÍPRAVA NA USAZENÍ

Před montáží samotné ocelové konstrukce mostu bylo nutné vložit do připravených výklenků hydraulické písty a osadit aretační sloupy. Tyto sloupy slouží k ustavení zdvihacího mostu ve zdvižené poloze. Každý ze dvou hydraulických agregátů má dva motory (35 kW a 45 kW) pro pohon pístů. Délka pístu činí cca šest metrů, délka zdvihu představuje cca pět metrů. Průměr oka pro čep představuje 180 mm, průměr pístu 280 mm a vnější průměr obalu 450 mm. Zdvih i zasunutí hydraulického válce trvá 5,5 minuty.

Zároveň byla před osazením ocelové konstrukce mostu připravena konstrukce podskružení. Tato konstrukce byla navržena tak, aby v době zkušebního provozu velké plavební komory bylo možné pod mostem projíždět loděmi a zároveň bylo možné využít letní měsíce k pokračování prací na nastrojení ocelové konstrukce zdvihacího mostu – včetně provedení betonových spřažených konstrukcí a kamenného obložení.

MONTÁŽ MOSTU

Most byl osazen na aretační sloupy nad připravenou konstrukci podskružení. Jeho poloha odpovídá poloze mostu ve zdvižené poloze. Na podskružení bylo osazeno bednění skořepiny s připravenou vyvázanou výztuží. Armování skořepinové klenby by bylo vzhledem ke spřahujícím trnům na ocelové konstrukci velmi složité, proto byla tato část železobetonových konstrukcí připravena před samotným osazením mostu.

Celé provádění obložení mostu včetně železobetonových konstrukcí za provozu velké plavební komory je považováno za velmi rizikovou činnost, proto byla vyhotovena projektová dokumentace zajištění BOZP při pracích na mostě během zkušebního provozu velké plavební komory. Tento návrh byl předán, na žádost ministra, ke kontrole i na ministerstvo dopravy. Zajištění BOZP bylo považováno za jednu ze zásadních a nejdůležitějších součástí prací na vystrojení mostu.

Na začátku června (před zahájení zkušebního provozu) byly provedeny jak suché tak mokré zkoušky vrat. Zkušební provoz velké plavební komory, respektive nových vrat, začal 21. 6. 2020 a bude probíhat až do doby vypuštění Vraňansko-hořínského plavebního kanálu, čili v polovině října 2020. Provoz komory bude obnoven až po 31. 3. 2021, kdy by mělo být celé dílo dokončeno a měl by být zahájen zkušební provoz celého díla, a tedy i zvedacího mostu.

VYSTROJENÍ MOSTU

Samotné vystrojení probíhá tak, že se nejdříve připravily klenební kameny. Tyto kameny se pomocí kotevní přípravků přivařily k ocelové konstrukci. Následně byly provedeny železobetonové spřažené konstrukce. Zbylé kameny jsou osazovány jako kamenný obklad kotvený do železobetonových konstrukcí. Osazování jednotlivých kamenů a realizace železobetonových konstrukcí je prováděno s ohledem na nutnost „sjetí“ mostu a je tedy třeba dbát rozměrů tak, aby se celá konstrukce bez problémů dostala do základní polohy.

Po odbednění železobetonových konstrukcí probíhalo osazování vodících prvků ocelového mostu v připravených šachtách hydraulických válců. Ve strojovnách agregátů hydraulického systému jsou osazeny hydraulické pohony lisů. Jejich propojení probíhá v součinnosti s montážemi vodících konstrukcí a instalací elektrických ovládacích rozvodů.

Most bude vystrojen po úroveň dolní hrany chodníkových, respektive římsových, kamenů. Následné dostrojení mostu proběhne už v základní poloze (tj. most bude sjetý dolů a usazen na ložiscích).

Spuštění do základní polohy cca 250tunového, částečně vystrojeného, mostu se předpokládá na přelomu října a listopadu 2020. Po spuštění by mělo být následně pokračováno v dokončení vystrojení mostu římsovými a chodníkovými kameny včetně kamenného zábradlí.

Kromě montáže ocelové konstrukce včetně vystrojení je na fasádu plavební komory a na opěrnou stěnu na levé straně montován tzv. kyklopský obklad. Tento obklad je proveden z původních kamenů, které byly před demontáží očíslovány a nyní se vrací na své původní místo. Respektive na místo podle kladečského plánu v posunuté nebo nově vybetonované konstrukci.

Nejsložitěji se vrací kameny na čelní straně komory, protože musely být formátovány na požadovanou tloušťku obkladu. Někde z původní hloubky cca 40 cm zůstává jen přibližně deseticentimetrové kameny. Důvodem jsou statické požadavky na nosné železobetonové konstrukce, do kterých se přenáší zatížení z mostu. Zpětná montáž kamenů by měla zajistit co nejbližší vzhled původnímu provedení. Cílem je, aby v základní poloze mostu byl pohled na fasádu hořínského zdymadla a mostu téměř stejný jako před zahájením úprav ohlaví velké plavební komory.

ZÁVĚR

Účelem projektu je úprava ohlaví velké plavební komory Hořín na parametry vodní cesty třídy Va. Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku sedm metrů. Zlepšení užitných parametrů plavební komory a úprava horní a dolní rejdy plavební komory umožní lepší a bezpečnější využití této vodní cesty na Vltavě.

Ing. Josef Špaček
Metrostav a. s., Divize 6

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Osazování mostu jeřábem Liebherr LR 1750Podvozek jeřábuHydraulicky válecPosazení mostu na aretační sloupyAgregáty připravené v dílněVyzdívání klenby mostu na fasáděPohled na podskružení mostuZnačení původních kamenůPohled na opěrnou stěnu – založení kyklopského obkladu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Unikátní kamenný most na zdymadle v Hoříně má za sebou první oficiální zdvihUnikátní kamenný most na zdymadle v Hoříně má za sebou první oficiální zdvih (87x)
Přestože s hořínským zdvižným mostem pohybují stavbaři Metrostavu již několik týdnů kvůli stavební logistice a nejrůzněj...
Povodí Labe zahajuje stavbu poldru KutřínPovodí Labe zahajuje stavbu poldru Kutřín (85x)
Státní podnik Povodí Labe dne 11. 1. 2021 uzavřel smlouvu s firmou OHL ŽS, a.s., která jako vybraný zhotovitel postaví p...
Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích (60x)
V průběhu současného víceletého sucha došlo k významnému výskytu stavu vodních toků bez patrného průtoku (i vyschlých ko...

NEJlépe hodnocené související články

„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“„Přesunutí pravomocí ŘVC na jednotlivá Povodí je nesystémové řešení. Realizace výstavby vodních děl se protáhne, byrokracie se zvýší a může dojít i ke snížení kvality výstavby,“ (1 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Ing. Lubomír Fojtů – ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). V rámci našeho ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
Kontaktujte našeho obchodníka.