KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2015    Nový vodovod byl slavnostně předán obci

Nový vodovod byl slavnostně předán obci

Publikováno: 19.6.2015
Rubrika: 2015

Zástupci společnosti HOCHTIEF CZ ve čtvrtek slavnostně předali obci Dlouhá Loučka nově dokončený vodovod. Dokončením přiváděcího řadu, zesilovací čerpací stanice a vodojemu přispěl realizační tým ke zlepšení zásobování obce pitnou vodou. 

Investiční akce za bezmála 95 mil. Kč zahrnovala výstavbu 2,7 km dlouhého přiváděcího vodovodního řadu, 3,7 km výtlačných a 13 km rozváděcích řadů.

Související realizované akce byly výstavba projektu „Skupinový vodovod SOMU Sever – 1. část“ což je přiváděcí řad o délce téměř 3 km napojující budovaný vodovod na systém města Uničov a realizace vodovodních přípojek na veřejně přístupných pozemcích v obci.

„V minulých letech dokončila obec plynofikaci a kanalizaci v obci Dlouhá Loučka a Plinkoutu. V roce 2015 zkolaudovala stavbu vodovodního řadu SOMU a vodovodu Dlouhá Loučka. Jednalo se nejnáročnější stavbu co se týká technického provedení, ale i finanční investice. Přípravné práce – od záměru stavby vodovodu po stavební povolení včetně vyřízení dotace z OPŽP trvaly bezmála čtyři roky. Vlastní realizace probíhala 6/2013 – 10/2014. Akce byla financována z OPŽP, z programu Vodovody a kanalizace Olomouckého kraje a vlastních zdrojů. Vedení obce Dlouhá Loučka děkuji generálnímu dodavateli stavby HOCHTIEF CZ a všem firmám a organizacím, kteří se spolupodíleli na tomto díle,“ uvedl starosta obce.

Mimo jednotlivé potrubní řady společnost HOCHTIEF CZ realizovala i zesilovací čerpací stanici a nový vodojem o objemu 2 x 250 m3. Dispečink vodojemu je umístěn na obecním úřadě, kde proto také došlo k nutným stavebním úpravám. Projekt obsahuje i úseky prováděné bezvýkopovou technologií řízeným vrtáním ve složitých podmínkách stávajících hrází.

„Výstavba vodovodu v Dlouhé Loučce, je dalším z řady ekologických projektů, které naše společnost realizuje a v minulosti realizovala. Tuto skutečnost považuji za velmi příznivou, neboť tak dochází k významnému zlepšení životních podmínek v obci a kladný dopad na kvalitu životního prostředí není zanedbatelný. Realizace vodovodních řadů pro naše stavbaře rovněž představuje určitou výzvu, protože pracujeme v  hustě zastavěných oblastech a často v nepředvídatelných geologických podmínkách. Jak jsme již ale opakovaně prokázali, se vším se umíme dobře popasovat a jsme pyšni, že i dnes odevzdáváme do rukou investora kvalitní projekt,“ dodal obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava společnosti HOCHTIEF CZ.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nový vodovod byl slavnostně předán obci (70x)
Zástupci společnosti HOCHTIEF CZ ve čtvrtek slavnostně předali obci Dlouhá Loučka nově dokončený vodovod. Dokončením při...
VODOVODY-KANALIZACE 2015: české vodohospodářství je  v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic VODOVODY-KANALIZACE 2015: české vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic (70x)
České vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic. I to zaznělo na největší vodohospodářské ...
Tábor má novou ochranu proti velké voděTábor má novou ochranu proti velké vodě (66x)
Více než rok trvající stavba protipovodňové zdi v Táboře na řece Lužnici byla úspěšně dokončena a město je tak ochráněné...

NEJdiskutovanější související články

VODOVODY-KANALIZACE 2015: české vodohospodářství je  v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic VODOVODY-KANALIZACE 2015: české vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic (1x)
České vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic. I to zaznělo na největší vodohospodářské ...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu II.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu II.